Konferencja Oświatowa "Oświata - Misja i Odpowiedzialność", zorganizowana wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie

13 lutego 2008 r. - Rymanów, zajazd Jaś Wędrowniczek

 • Konferencja Oświatowa "Oświata - Misja i Odpowiedzialność", zorganizowana wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie,
 • Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Patronat Medialny: "Wspólnota" - Pismo Samorządu Terytorialnego,
 • liczba uczestników konferencji - ok. 170 osób,
 • goście konferencji:

  przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego: Stanisław Piotrowicz - Senator RP oraz Posłowie na Sejm RP - Grażyna Gęsicka , Piotr Babinetz , Kazimierz Moskal , Władysław Ortyl , Stanisław Ożóg , Ewa Zalewska - Steć - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Waldemar Rataj - Doradca Rzecznika Praw Obywatelskich, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Waldemar Furmanek i Ryszard Pęczkowski - przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Konferencja Regionalna PSST

10 - 11 grudnia 2007 r. - Świlcza, Hotel "Nowy Dwór"

 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników konferencji: ok. 200 osób
 • goście konferencji:
  przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego /Kazimierz Jaworski i Zdzisław Pupa - Senatorowie RP, Jan Bury (PiS), Andrzej Ćwierz, Stanisław Ożóg, Wojciech Pomajda i Leszek Deptuła (Honorowy Przewodniczący PSST) - Posłowie na Sejm RP/, Zuzanna Rojek - przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Przemysław Saltarski - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki, Bogdan Rzońca /Honorowy Przewodniczący PSST/ i Kazimierz Ziobro - Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bajda i Jan Burek - Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego,

XIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, XIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

28 - 29 maja 2007 r. - WZW "Jawor" w Solinie

 • XIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, XIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników - ok. 130 osób
 • goście: Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Dariusz Iwaneczko - I Wicewojewoda Podkarpacki, Jerzy Wolski - Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dagmara Korbasińska - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Aleksandra Malarz - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska, Władysław Majka - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Zbigniew Sieczkoś - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie,

IV Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

17 maja 2007 r. - Trzciana

 • IV Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników - ok. 100 osób
 • goście: Zygmunt Cholewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś - Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Zdzisław Sroka - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Krakowie, Zbigniew Cygan - Dziennikarz Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, dziennikarze, twórcy, wydawcy lokalnej prasy samorządowej oraz przedstawiciele samorządów z Województwa Podkarpackiego

Konferencja Regionalna PSST

11 kwietnia 2007 r. - WDK w Rzeszowie

 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników - ok. 150 osób
 • goście: Mieczysław Paradowski - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, Agnieszka Litwiniuk - Departament Prognozowania i Analiz w MRiRW, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Satnisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Magdalena Grabowska - Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW, Maria Fajger - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie przedstawiciele instytucji rolniczych i samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego, dyrektorzy departamentów UMWP