ZARZĄD PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
VI KADENCJI


Przewodniczący Zarządu  
Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Paweł Baj - Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Zenon Swatek - Starosta Lubaczowski
Sekretarz Zarządu  
Sławomir Stefański - Wójt Gminy Wojaszówka
Skarbnik Zarządu  
Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec
Członkowie Zarządu  
Wojciech Bakun - Prezydent Miasta Przemyśla
Mariusz Bałaban - Wójt Gminy Besko
Robert Bednarz - Starosta Niżański
Stanisław Chęć - Starosta Sanocki
Tadeusz Chrzan /do 13.10.2019 r./ - Starosta Jarosławski
Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza
Paweł Gardy - Wójt Gminy Zaleszany
Krzysztof Grad - Wójt Gminy Chmielnik
Ryszard Jędruch - Wójt Gminy Tryńcza
Andrzej Olesiuk
- Starosta Leski
Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
Grażyna Pieniążek - Wójt Gminy Gać
Jacek Rożek - Wicestarosta Tarnobrzeski
Janusz Skotnicki - Burmistrz Tyczyna
Jan Zych
- Wójt Gminy Korczyna
Bogdan Żybura - Starosta Strzyżowski