12 maja 2008 r. - Rzeszów/ Sala Konferencja UMWP, Ul. Towarnickiego 3a

 • Konferencja Regionalna PSST ph. Planowanie Przestrzenne - Dylematy,
 • współorganizator: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,
 • liczba uczestników konferencji: ok. 110 osób,
 • goście konferencji:
  Mieczysław Janowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego/Władysław Ortyl - Senator RP, Tomasz Kamiński, Kazimierz Moskal, Stanisław Ożóg - Posłowie na Sejm RP/, Elżbieta Szelińska - Radca Ministra Infrastruktury, Ewa Młodochowska - Dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Ryszard Pytlowany - Kierownik Oddziału Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Krośnie, Piotr Klimczak - przedstawiciel Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Władysław Woźniak - Z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Bożena Gretka - Prezes SLG International Training Center Sp. z o.o., Zbigniew Rakowiecki - Dyrektor SLG International Training Center Sp. z o.o, Agata Sarna - Kierownik Oddziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego;
 • tematyka konferencji:
  • koncepcje zmian regulacji prawnych w gospodarce przestrzennej,
  • koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - problemy regionalne,
  • aglomeracja a obszar metropolitalny,
  • problemy samorządów w aspekcie realizacji zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • zmiany granic i statusu jednostek samorządu terytorialnego,
  • oferty dla samorządów przedstawione przez przedstawicieli: SLG International Training Center Sp. z o.o., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Oddziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.