III Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

24 maja 2006 r. - Trzciana

  • III Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
  • liczba uczestników - 90
  • goście: dr Wojciech Furman - Uniwersytet Rzeszowski, dr Andrzej Jagusztyn - Uniwersytet Rzeszowski, Marian Duda - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury UMWP

Konferencja Regionalna PSST

26 kwietnia 2006 r. - Rzeszów

 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników - ok. 90 osób
 • goście: Robert Godek - I Wicewojewoda Podkarpacki, Artur Gluziński - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Stącel - Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Romuald Lipczyński - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego PUW, Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Wydziału Poltyki Społecznej PUW, Władysław Kowal - Dyrektor GDDKiA o/Rzeszów, Jerzy Rodzeń - Departament Rozwoju Regionalnego UMWP w Rzeszowie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie,

X Jubileuszowa Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

7 - 8 listopada 2005 r. - Przemyśl

 • X Jubileuszowa Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 170 osób
 • goście: Parlamentarzyści Województwa Podkarpackiego, Andrzej Siekański - Dyrektor Wykonawczy Regionu Wschód Telekomunikacji Polskiej w Krakowie, Ryszard Ladziński - Dyrektor Obszaru Sprzedaży do Klienta Indywidualnego TP S.A., Lesław Budzisz - Prezes WFOŚiGW wraz z członkami Zarządu Funduszu, Jan Sołek - Prezes PROT w Rzeszowie, Aleksander Puła - Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Lublinie, ks. prałat Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego, dyrektorzy departamentów UMWP oraz sympatycy PSST.
  Mszy Świętej w intencji podkarpackich samorządów na 5-lecie PSST przewodniczył J.E. Ks. Abp Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

21 czerwca 2005 r. - Rzeszów

 • IX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 100 osób
 • goście: Ryszard Frużyński - Z-ca Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, Andrzej Kozłowski - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Aleksander Puła - Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Lublinie, przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej S.A. Ryszard Bujak - Dyrektor Genaralny Proma Reha Pol Sp. z o.o., Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Jan Sołek - Prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz dyrektorzy departamentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

 

24 maja 2005 r. - Trzciana

 • II Podkarpackie Forum Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników - 97
 • goście: dr Dariusz Tworzyło - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Jerzy Rodzeń - przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego PUW

[>>KOMUNIKAT<<] ( 15.06.2005 )