30 - 31 marca 2005 r. - Solina

 • VIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • goście: Mirosława Lewińska - dyrektor ekonomiczny Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, dr Edward Malisiewicz - dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Andreas Turk i Sylwester D. Andrzejak (Styria - Austria), Aleksander Puła - dyrektor Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Lublinie, Robert Kuraszkiewicz - zastepca dyrektora OR ARiMR w Rzeszowie, Artur Gluziński - przedstawiciel Ministerstwa Polityki Społecznej, Tadeusz Wiecek - prezes wydawnictwa "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o., Anna Bilo - przedstawicielka Centrum Obsługi Inwestora w Rzeszowie

7 marca 2005 r. - Rzeszów

 • Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej

 

2 - 3 grudnia 2004 r. - Bystre k/Baligrodu

 • VII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 190 osób
 • goście: Marek Sobiecki - Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Tomasz Chrząstowski - Dyrektor Departamentu Ekonomicznego NFOŚiGW, Lesław Budzisz - Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Tadeusz Błaszczyszyn - Wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Kazimierz Nycz - Wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Edward Adamski - Z-ca Prezesa ARiMR, Andrzej Skarbek - Dyrektor ARiMR o/Rzeszów,

VI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

3 - 4 czerwca 2004 r. - Solina

 • VI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 110 osób
 • goście: Stanisław Długosz - Wicewojewoda Podkarpacki, Wojciech Pomajda - Prezes ARiMR, Julian Ozimek - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Artur Gluziński - Departament Pożytku Publicznego w MGPiPS, Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Lesław Budzisz - Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Bogusław Płodzień - Wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, dyrektorzy departamentów: Rozwoju Regionalnego, Funduszy Strukturalnych, Rolnictwa i Środowiska oraz Promocji Regionalnej i Sportu UMWP

27 maja 2004 r. - Trzciana

 • I Podkarpackie Forum Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników - ok. 120 osób
 • goście: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg - Uniwersytet Rzeszowski, dr Wojciech Furman - Uniwersytet Rzeszowski, Marian Duda - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury UMWP


KOMUNIKAT (06.07.2004 )