25 - 26 września 2008 r. - WZW "Jawor" w Solinie

 • Konferencja Regionalna PSST,
  15 lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • liczba uczestników: ok. 250 osób;
 • tematyka konferencji:
  • działalność WFOŚiGW w Rzeszowie w latach 1993 - 2008 oraz strategia działania do 2012 r.,
  • strategia działania NFOŚiGW na najbliższe 4 lata,
  • możliwości pozyskiwania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie lat 2007 - 2013,
  • wdrażanie Systemu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • konsekwencje nie wywiązywania się z zobowiązań wspólnotowych w gospodarce odpadami,
  • techniczne i ekonomiczne aspekty wyboru instalacji służącej zagospodarowaniu odpadów komunalnych,
  • obowiązki beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie zarządzania oraz promowania projektów,
  • przygotowanie wniosków z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • prezentacja doświadczeń w realizacji zadań ochrony środowiska.

    


   zdjęcia: Magdalena Kłak