XVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

16 - 17 czerwca 2011 r., Kombornia

  • XVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
VIII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

11 maja 2011 r., - Gminne Centrum Kultury Gminy Świlcza w Trzcianie

 • VIII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

3 - 4 marca 2011 r., - Solina

3 marca 2011 r.
 • XXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników: ok. 120 osób;
 • podczas XXI OZS został wybrany nowy Zarząd PSST oraz Komisja Rewizyjna PSST
 • podjęto uchwały w sprawie: budżetu, planu pracy na 2011 r., nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego PSST, wyboru Zarządu PSST i wyboru Komisji Rewizyjnej PSST
 • promocja nowego logotypu i hasła województwa podkarpackiego /pokazy akrobatyki rowerowej - Krystian Herba, zespół "Klang"/

XVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

11 - 12 października 2010 r. - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" w Solinie

 • XVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych;
 • liczba uczestników: ok. 100 osób;
 • goście konferencji: prof. Feliks Kiryk, dr Zbigniew K. Wójcik - Prezes RIO
  w Rzeszowie, Lech Kotkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Tadeusz Strużyński - Dyrektor Krajowej Izby Rozliczeniowej w Rzeszowie, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w UMWP, Ryszard Jur - Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP,

12 maja 2010 r., Trzciana k/Rzeszowa

 • VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • współorganizatorzy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Gminne Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie i Gmina Świlcza,
 • patronat Marszałka Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - ok. 80 osób.