IX Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

16 maja 2012 r., Świlcza

  • IX Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

Komunikat tekst

Prezentacje:

      1. PODKARPACKIE Marka regionu (prezentacja PowerPoint, 13 100KB)

      2. RPO WP na lata 2007-2013 (prezentacja PowerPoint, 22 872KB)

Konferencja Regionalna PSST, XXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

28 lutego 2012 r., Campus WSIiZ w Kielnarowej

  • Konferencja Regionalna PSST, XXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  • liczba uczestników: ok. 90   osób
  • goście konferencji: Rafał Kawiatkowski - Z-ca Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, Katarzyna Huptys - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Pszczynie, Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Anna Panek - Kisała - Kierownik Oddziału gospodarki odpadami Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Gabriela Gołuch - Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej PUW, przedstawiciele firmy energetycznej TAURON Polska Energia - Roman Warchoł, Marta Iwańczuk - Grzywna i Grzegorz Jankiewicz.

Konferencja Regionalna PSST pt. "Problemy i dylematy podkarpackiej oświaty"

12 grudnia 2011 r., Rymanów

  • Konferencja Regionalna PSST pt. "Problemy i dylematy podkarpackiej oświaty"
  • liczba uczestników: ok. 170 osób
  • na Konferencji gościli m.in.: Krzysztof Wójcik - Biuro Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta PR, Andrzej Reguła - Wicewojewoda Podkarpacki, Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Konieczny - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podkarpaccy parlamentarzyści: Józefa Hrynkiewicz, Marek Rzęsa, Piotr Romański, Mirosław Pluta, Senator RP - Alicja Zając, Antoni Wydro - Wiceprokurator Oświaty w Rzeszowie, Grażyna Kalandyk - Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Stanisław Kłak - Przewodniczący Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP, Alfred Kopeć - Przewodniczący RSO i W NSZZ "Solidarność", Jan Bałuka - Przewodniczący RSO i W NSZZ "Solidarność" w Krośnie, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Zarządu FIO w Warszawie, przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących szkoły i przedszkola

XVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

16 - 17 czerwca 2011 r., Kombornia

    • XVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
VIII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

11 maja 2011 r., - Gminne Centrum Kultury Gminy Świlcza w Trzcianie

  • VIII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej