12 maja 2008 r. - Rzeszów/ Sala Konferencja UMWP, Ul. Towarnickiego 3a

 • Konferencja Regionalna PSST ph. Planowanie Przestrzenne - Dylematy,
 • współorganizator: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,
 • liczba uczestników konferencji: ok. 110 osób,
 • goście konferencji:
  Mieczysław Janowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego/Władysław Ortyl - Senator RP, Tomasz Kamiński, Kazimierz Moskal, Stanisław Ożóg - Posłowie na Sejm RP/, Elżbieta Szelińska - Radca Ministra Infrastruktury, Ewa Młodochowska - Dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Ryszard Pytlowany - Kierownik Oddziału Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Krośnie, Piotr Klimczak - przedstawiciel Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

V Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

6 maja 2008 r. - Trzciana k/ Rzeszowa, /CKG Świlcza w Trzcianie/

 • V Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • współorganizatorzy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Gmina Świlcza,
 • tematyka wiodąca: Dokumentacja historii Małych Ojczyzn w prasie samorządowej,

Konferencja Oświatowa "Oświata - Misja i Odpowiedzialność", zorganizowana wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie

13 lutego 2008 r. - Rymanów, zajazd Jaś Wędrowniczek

 • Konferencja Oświatowa "Oświata - Misja i Odpowiedzialność", zorganizowana wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie,
 • Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Patronat Medialny: "Wspólnota" - Pismo Samorządu Terytorialnego,
 • liczba uczestników konferencji - ok. 170 osób,
 • goście konferencji:

  przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego: Stanisław Piotrowicz - Senator RP oraz Posłowie na Sejm RP - Grażyna Gęsicka , Piotr Babinetz , Kazimierz Moskal , Władysław Ortyl , Stanisław Ożóg , Ewa Zalewska - Steć - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Waldemar Rataj - Doradca Rzecznika Praw Obywatelskich, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Waldemar Furmanek i Ryszard Pęczkowski - przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Konferencja Regionalna PSST

10 - 11 grudnia 2007 r. - Świlcza, Hotel "Nowy Dwór"

 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników konferencji: ok. 200 osób
 • goście konferencji:
  przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego /Kazimierz Jaworski i Zdzisław Pupa - Senatorowie RP, Jan Bury (PiS), Andrzej Ćwierz, Stanisław Ożóg, Wojciech Pomajda i Leszek Deptuła (Honorowy Przewodniczący PSST) - Posłowie na Sejm RP/, Zuzanna Rojek - przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Przemysław Saltarski - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki, Bogdan Rzońca /Honorowy Przewodniczący PSST/ i Kazimierz Ziobro - Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bajda i Jan Burek - Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego,

XIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, XIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

28 - 29 maja 2007 r. - WZW "Jawor" w Solinie

 • XIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, XIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników - ok. 130 osób
 • goście: Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Dariusz Iwaneczko - I Wicewojewoda Podkarpacki, Jerzy Wolski - Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dagmara Korbasińska - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Aleksandra Malarz - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska, Władysław Majka - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Zbigniew Sieczkoś - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie,