28 - 29 maja 2007 r. - WZW "Jawor" w Solinie

  • XIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, XIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  • liczba uczestników - ok. 130 osób
  • goście: Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Dariusz Iwaneczko - I Wicewojewoda Podkarpacki, Jerzy Wolski - Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dagmara Korbasińska - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Aleksandra Malarz - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska, Władysław Majka - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Zbigniew Sieczkoś - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, Robert Bugaj - Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie ds. medycznych, Lesław Budzisz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Aleksander Puła - Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP w Lublinie, Wiesław Sowa - Z-ca Dyrektora Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Adam Maternia - Z-ca dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
  • tematyka - problematyka służby zdrowia w województwie podkarpackim /w dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie/, infrastruktura drogowa w województwie podkarpackim /głos zabrali m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie/, ochrona środowiska w województwie podkarpackim /dyskusja na ten temat odbyła się przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie/, promocja województwa podkarpackiego we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, prezentacja oferty głównego sponsora konferencji - Banku PKO BP.

[>>Stanowisko konferencji w sprawie projektu likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska<<] ( 05.07.2007 )
[>>Stanowisko konferencji w sprawie zmian w ustawie o pracownikach samorządowych<<] ( 05.07.2007 )
[>>Stanowisko konferencji w sprawie cen paliw płynnych w województwie podkarpackim<<] ( 05.07.2007 )

 

zdjęcia: Magdalena Kłak