logo psst male

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że z dniem 1 lutego 2018 r. zmienił się adres siedziby Stowarzyszenia z dotychczasowego na:

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 1090

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do nas korespondencji.

Konferencje

loading...

Szkolenia

loading...

Wydarzenia

loading...

Akcje pomocowe

loading...

Zobacz co robią inni

loading...