6 maja 2008 r. - Trzciana k/ Rzeszowa, /CKG Świlcza w Trzcianie/

 • V Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • współorganizatorzy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Gmina Świlcza,
 • tematyka wiodąca: Dokumentacja historii Małych Ojczyzn w prasie samorządowej,
 • tematyka wygłoszonych referatów:
  • Medialny opis świata - prof. Kazimierz Ożóg,
  • Warsztat dziennikarski - red. Bogdan Biskup,
  • Tradycje Małych Ojczyzn - dokumentacja i popularyzacja - Marek Czarnota /pisarz, dziennikarz, regionalista/,
 • rozstrzygnięcie konkursu na najciekawiej opisujące historię Małej Ojczyzny pismo samorządowe w województwie podkarpackim - 2007/2008:
  pisma samorządowe - laureaci:
  • Kurier Błażowski,
  • Nasz Przemyśl,
  • Trzcionka,
  • Wiadomości Brzozowskie,
 • wystawa prasy samorządowej województwa podkarpackiego,
 • liczba uczestników - ok. 100 osób.

 

zdjęcia: Magdalena Kłak