Konferencja Regionalna PSST

15 - 16 października 2012 r., Przemyśl - Lwów

 • Konferencja Regionalna PSST,
 • liczba uczestników - ok.120 osób,
 • goście konferencji: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Grzegorz Pochopień - Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządami w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki, Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko - Mazurski, płk. SG Waldemar Skarbek - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Płk. SG Jarosław Kowalkowski - Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Wiesław Pajda - Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Antoni Wydro - Wicekurator Oświaty w Rzeszowie,

XIX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, XXIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

30 maja 2012 r., Polańczyk

 • XIX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych,
  XXIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 • liczba uczestników - 110 osób,
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego, prof. Jerzy Stępień b. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Teresa Kubas - Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Zdzisława Wasążnik - Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, lek. wet. Janusz Ciołek - Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, przedstawiciele firm i instytucji prezentujących swoje oferty dla samorządów,

IX Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

16 maja 2012 r., Świlcza

 • IX Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

Komunikat tekst

Prezentacje:

      1. PODKARPACKIE Marka regionu (prezentacja PowerPoint, 13 100KB)

      2. RPO WP na lata 2007-2013 (prezentacja PowerPoint, 22 872KB)

Konferencja Regionalna PSST, XXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

28 lutego 2012 r., Campus WSIiZ w Kielnarowej

 • Konferencja Regionalna PSST, XXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników: ok. 90   osób
 • goście konferencji: Rafał Kawiatkowski - Z-ca Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, Katarzyna Huptys - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Pszczynie, Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Anna Panek - Kisała - Kierownik Oddziału gospodarki odpadami Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Gabriela Gołuch - Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej PUW, przedstawiciele firmy energetycznej TAURON Polska Energia - Roman Warchoł, Marta Iwańczuk - Grzywna i Grzegorz Jankiewicz.

Konferencja Regionalna PSST pt. "Problemy i dylematy podkarpackiej oświaty"

12 grudnia 2011 r., Rymanów

 • Konferencja Regionalna PSST pt. "Problemy i dylematy podkarpackiej oświaty"
 • liczba uczestników: ok. 170 osób
 • na Konferencji gościli m.in.: Krzysztof Wójcik - Biuro Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta PR, Andrzej Reguła - Wicewojewoda Podkarpacki, Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Konieczny - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podkarpaccy parlamentarzyści: Józefa Hrynkiewicz, Marek Rzęsa, Piotr Romański, Mirosław Pluta, Senator RP - Alicja Zając, Antoni Wydro - Wiceprokurator Oświaty w Rzeszowie, Grażyna Kalandyk - Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Stanisław Kłak - Przewodniczący Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP, Alfred Kopeć - Przewodniczący RSO i W NSZZ "Solidarność", Jan Bałuka - Przewodniczący RSO i W NSZZ "Solidarność" w Krośnie, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Zarządu FIO w Warszawie, przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących szkoły i przedszkola