28 listopada 2003 r. - Tyczyn

 • Seminarium na temat dochodów jst oraz zagospodarowania przestrzennego gmin.
 • liczba uczestników - ok. 100 osób,
 • goście: Władysław Woźniak - Architekt Wojewódzki, Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego PUW, Alicja Strojny - Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Maria Niemiec - Skarbnik Województwa Podkarpackiego,
 • tematyka - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

21 października 2003 r. - Rzeszów

 • Potencjał geotermalny Podkarpacia i warunki jego wykorzystania
  /zorganizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego/
 • liczba uczestników - ok. 80 osób,
 • goście: prof. dr hab. Julian Sokołowski, prof. dr hab. Jacek Zimny, prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski

9 - 10 października 2003 r. - Solina

 • Konferencja regionalna z okazji 10 - lecia WFOŚGW w Rzeszowie.
  /zorganizowana wspólnie z WFOŚiGW w Rzeszowie/
 • liczba uczestników - 230 osób,
 • goście: Elżbieta Łukacijewska, Joanna Grobel - Proszowska, Jan Bury, Jan Tomaka - Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego, Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Kłak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Sosnowski - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jan Hawrylewicz - Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gen. Józef Jedynak - Komendant Wojewódzki Policji, Lucyna Rybak - Dyrektor TUW "TUW" w Rzeszowie, przedstawiciele instytucji działających w sferze ochrony środowiska, szefowie wielu firm, instytucji finansowych oraz agencji rozwoju.

16 - 18 czerwca 2003 r. - Solina

 • V Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
 • liczba uczestników - 140 osób,
 • goście: Elżbieta Łukacijewska, Mieczysław Kasprzak, Marek Kuchciński - Posłowie na Sejm RP, Jerzy Miller - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zdzisław Siewierski - Prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Mieczysław Paradowski - Przedstawiciel Ministra Rolnictwa, Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Kłak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Ożóg - Wiceprzewodniczący Związku Powiatów Polskich, Tadeusz Krzosek - Pełnomocnik Wojewody ds. Informacji Niejawnych, Waldemar Rataj - Dyrektor Instytutu Spraw Obywatelskich "Pro Publico Bono",

8 - 9 kwietnia 2003 r. - Przemyśl

 • Konferencja tematyczna.
 • liczba uczestników - 110 osób,
 • goście: Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Kłak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Bożena Sadecka - Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów PUW, Bogusława Szczepanik - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego, Lesław Budzisz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Barbara Kuźniar - Jabłczyńska - Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Teresa Kubas - Hul - Pełnomocnik Zarządu RARR ds. współpracy z samorządami, Stanisław Dubas - Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie,