VI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

3 - 4 czerwca 2004 r. - Solina

 • VI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 110 osób
 • goście: Stanisław Długosz - Wicewojewoda Podkarpacki, Wojciech Pomajda - Prezes ARiMR, Julian Ozimek - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Artur Gluziński - Departament Pożytku Publicznego w MGPiPS, Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Lesław Budzisz - Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Bogusław Płodzień - Wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, dyrektorzy departamentów: Rozwoju Regionalnego, Funduszy Strukturalnych, Rolnictwa i Środowiska oraz Promocji Regionalnej i Sportu UMWP

27 maja 2004 r. - Trzciana

 • I Podkarpackie Forum Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników - ok. 120 osób
 • goście: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg - Uniwersytet Rzeszowski, dr Wojciech Furman - Uniwersytet Rzeszowski, Marian Duda - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury UMWP


KOMUNIKAT (06.07.2004 )

 

28 listopada 2003 r. - Tyczyn

 • Seminarium na temat dochodów jst oraz zagospodarowania przestrzennego gmin.
 • liczba uczestników - ok. 100 osób,
 • goście: Władysław Woźniak - Architekt Wojewódzki, Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego PUW, Alicja Strojny - Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Maria Niemiec - Skarbnik Województwa Podkarpackiego,
 • tematyka - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

21 października 2003 r. - Rzeszów

 • Potencjał geotermalny Podkarpacia i warunki jego wykorzystania
  /zorganizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego/
 • liczba uczestników - ok. 80 osób,
 • goście: prof. dr hab. Julian Sokołowski, prof. dr hab. Jacek Zimny, prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski

9 - 10 października 2003 r. - Solina

 • Konferencja regionalna z okazji 10 - lecia WFOŚGW w Rzeszowie.
  /zorganizowana wspólnie z WFOŚiGW w Rzeszowie/
 • liczba uczestników - 230 osób,
 • goście: Elżbieta Łukacijewska, Joanna Grobel - Proszowska, Jan Bury, Jan Tomaka - Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego, Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Kłak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Sosnowski - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jan Hawrylewicz - Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gen. Józef Jedynak - Komendant Wojewódzki Policji, Lucyna Rybak - Dyrektor TUW "TUW" w Rzeszowie, przedstawiciele instytucji działających w sferze ochrony środowiska, szefowie wielu firm, instytucji finansowych oraz agencji rozwoju.