Komisja Rewizyjna
Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych
II kadencji (2003-2007)

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Bożena Gmyrek - Wójt Gminy Rokietnica
Sekretarz Komisji Rewizyjnej  
Jacek Zając - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
Członkowie Komisji Rewizyjnej  
1. Jan Kida - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
2. Zbigniew Rękas - Starosta Tarnobrzeski
3. Andrzej Zajdel - Wójt Gminy Miejsce Piastowe