ZARZĄD PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
VII KADENCJI


Przewodniczący Zarządu  
Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Robert Bednarz - Starosta Niżański
Wiesław Kąkol - Burmistrz Boguchwały
Sekretarz Zarządu  
Agnieszka Wyszyńska - Wójt Gminy Kuryłówka
Skarbnik Zarządu  
 Bożena Gmyrek  - Wójt Gminy Rokietnica
Członkowie Zarządu  
 Mariusz Bałaban  - Wójt Gminy Besko
 Marek Bańkowski  - Wójt Gminy Bukowsko
 Barbara Broź  - Starosta Lubaczowski
 Aleksander Cwynar  - Wójt Gminy Markowa
 Kamil Dziukiewicz  - Starosta Jarosławski
 Paweł Gardy  - Wójt Gminy Zaleszany
 Krzysztof Grad  - Wójt Gminy Chmielnik
 Jacek Grzegorzak  - Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko
 Adam Pawluś  - Starosta Jasielski
 Robert Pędziwiatr  - Wicestarosta Tarnobrzeski
 Grzegorz Półchłopek  - Wójt Gminy Korczyna
 Damian Szubart  - Burmistrz Miasta Łańcuta
 Andrzej Ślipski  - Wójt Gminy Czudec
 Marcin Tarabuła  - Wójt Gminy Domaradz
 Grzegorz Węgrzynowski  - Wójt Gminy Chorkówka
 Andrzej Żygadło  - Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga