13 lutego 2008 r. - Rymanów, zajazd Jaś Wędrowniczek

 • Konferencja Oświatowa "Oświata - Misja i Odpowiedzialność", zorganizowana wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie,
 • Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Patronat Medialny: "Wspólnota" - Pismo Samorządu Terytorialnego,
 • liczba uczestników konferencji - ok. 170 osób,
 • goście konferencji:

  przedstawiciele Parlamentu RP z województwa podkarpackiego: Stanisław Piotrowicz - Senator RP oraz Posłowie na Sejm RP - Grażyna Gęsicka , Piotr Babinetz , Kazimierz Moskal , Władysław Ortyl , Stanisław Ożóg , Ewa Zalewska - Steć - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Waldemar Rataj - Doradca Rzecznika Praw Obywatelskich, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Waldemar Furmanek i Ryszard Pęczkowski - przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego,

  Jerzy Cypryś - p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Alina Pieniążek - Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego ds. Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Krzysztof Pawłowski i Krystyna Dynowska - Chmielewska - przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu National - Louis University w Nowym Sączu,

   

 • tematyka konferencji:
  • rola i zadania współczesnej oświaty,
  • równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  • prezentacja ponadregionalnego programu wspierania uzdolnień uczniów,
  • zamierzenia polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • zadania kuratorium oświaty w polskim systemie edukacyjnym,
  • dynamika zmian w sieci szkół i placówek województwa podkarpackiego - procedury likwidacji i przekształcenia,
  • małe przedszkola i szkoły obywatelskie,
  • możliwości finansowania projektów oświatowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • finansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • po konferencji odbyło się XV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia na którym przyjęto budżet PSST oraz plan działalności Stowarzyszenia na 2008 r. Podczas, poprzedzającego OZS, posiedzenia Zarządu PSST przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia Gminę Wadowice Górne /powiat mielecki/ i Miasto i Gminę Lesko oraz przyjęto rezygnację Gminy Sanok z członkostwa w PSST.


[>>Stanowisko w sprawie skreślenia projektów z województwa podkarpackiego z listy Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"<<]
     [>>Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego <<]
[>>Stanowisko w sprawie zatok przystankowych przy drogach wojewódzkich i powiatowych<<]
[>>Stanowisko w sprawie zmian w systemie funkcjonowania oświaty<<]
[>>Stanowisko w sprawie zmian granic jst<<]
[>>Stanowisko w sprawie zwrotu samorządom utraconych dochodów z tytułu ulgi prorodzinnej<<]


 Prezentacje

Lp. Tytuł prezentacji, plik do pobrania
1 Możliwości finansowania projektów oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (prezentacja Power Point 891KB)
2 Prezentacja Federacji Inicjatyw Oświatowych (prezentacja Power Point 280KB)
3 Prezentacja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (prezentacja Power Point 2 741KB)
4 Zasady finansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie podkarpackim (prezentacja Power Point 885KB)
5 Prezentacja Federacji Inicjatyw Oświatowych - uzupełnienie (prezentacja Power Point 678KB)
6 Prezentacja Wójta Gminy Jarocin Zbigniewa Walczaka (prezentacja Power Point 22,7MB)

 

zdjęcia: Magdalena Kłak