Szkolenie dla przewodniczących organów stanowiących (rad gmin, miast i powiatów) w zakresie ich uprawnień i obowiązków oraz trybu i zasad organizowania sesji
21 marca 2019 r., Boguchwała
• Liczba uczestników: 50 osób
• Prowadzący: mgr Wiesław Durda

Działalność JST w charakterze podatnika VAT w interpretacjach  organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych, 
10 stycznia 2018 r., Boguchwała,
• Liczba uczestników: 55 osób
• Prowadzący: Magdalena Poznańska, Tomasz Dereszewski oraz Tomasz Rzepa z Firmy KPMG Tax M.Michna sp.k.

Działalność JST w charakterze podatnika VAT w interpretacjach  organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych,
6 grudnia 2017 r., Boguchwała,

• Liczba uczestników: 62 osoby
• Prowadzący: Magdalena Poznańska oraz Tomasz Dereszewski z Firmy KPMG Tax M.Michna sp.k.

Postępowanie administracyjne po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego /spotkanie regionalne - powiat jasielski/

26 września 2017 r., Jasło

  • liczba uczestników: 40 osób /władze oraz pracownicy JST/
  • prowadzący: dr Małgorzata Gajda - Durlik

Krajobraz VAT po centralizacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
Boguchwała k/Rzeszowa 25 kwietnia 2017r.