KOMISJA REWIZYJNA
PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
VII KADENCJI

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Marcin Kut - Wójt Gminy Wiśniowa
Sekretarz Komisji Rewizyjnej  
Rafał Bobala - Wójt Gminy Wojaszówka
Członkowie Komisji Rewizyjnej  
Tadeusz Handziak - Burmistrz Miasta i Gminy Rudnik n/Sanem
Janusz Krupczak - Wójt Gminy Rakszawa
Marcin Nazarewicz - Burmistrz Miasta Jarosławia