XLIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rzeszów, 31 marca 2022 r.

XLIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 31 marca 2022 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podczas obrad przejęto plan pracy Stowarzyszenia oraz budżet PSST na 2022 r.  
W poczuciu solidarności z dotkniętą rosyjską agresją Ukrainą, Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z naszym Stowarzyszeniem podjął decyzję o uruchomieniu akcji pomocowej, której celem jest wsparcie służb ratunkowych w obwodach partnerskich takich jak Lwowski, Iwano-Frankiwski, Zakarpacki i Tarnopolski. Udzielone wsparcie finansowe zostanie przekazane na zakup niezbędnego sprzętu, który następnie trafi do służb ukraińskich. W związku z tym Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło również uchwałę w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy.    
 Następnie Wojciech Bakun – Prezydent Przemyśla, Marek Iwasieczko – Wójt Gminy Medyka oraz Starosta Lubaczowski Zenon Swatek przekazali uczestnikom spotkania informacje dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy i udzielanej pomocy na terenie ich samorządów.

Konferencja Regionalna PSST

 

Konferencja Regionalna PSST
Rzeszów, 20 stycznia 2022 r.
Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.

Liczba uczestników: stacjonarnie 55 osób, online 84
Tematyka:
Prezentacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027
Planowane nabory w okresie przejściowym PROW 2014 – 2020/22
Prelegenci:
Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Pani Magdalena Sobina Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Pan Wojciech Magnowski Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

XXVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych


XXVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych,
 Arłamów, 20 – 21 października 2021 r.

- liczba uczestników: ok. 150 osób
- goście i prelegenci: Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego w osobach Teresy Pamułu, Andrzeja Szlachty i Jerzego Paula, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,  Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w Rzeszowie,  Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Rzeszowie oraz Alicja Wosik – Majewska – Kierownik Biura Oddział w Rzeszowie Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA. Ministerstwo Finansów reprezentował Łukasz Czernicki – Główny Ekonomista Ministerstwa.


Możliwość zwiększenia dostępności do sieci gazowych dla mieszkańców województwa podkarpackiego,

Rzeszów, 16 września 2021 r.

Prelegenci:

Marcin Rosiński - Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Gazu w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. , Adam Pęzioł – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa w Jaśle, Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 Instrumenty terytorialne w praktyce


Instrumenty terytorialne w praktyce
Rzeszów, 3 września 2021 r.
- liczba uczestników: 60 osób stacjonarnie, 150 wyświetleń na YT
- goście i prelegenci: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa podkarpackiego, Piotr Zygadło - Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Renata Calak - Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,  Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Wojciech Magnowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.