Rzeszów, 7 czerwca 2024 r.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

goście: podkarpaccy parlamentarzyści, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Zarządem Województwa, przedstawiciele służb mundurowych z podkarpacia, Duszpasterze Samorządów Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej, Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej na czele z Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z samorządami, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, przewodniczący rad, radni oraz pracownicy samorządowi z całego Podkarpacia, Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy Urzędów, Instytucji oraz Funduszy funkcjonujących na terenie Województwa Podkarpackiego, stypendyści „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia” wraz z opiekunami.

 

Wańkowa, 16 lutego 2024 r.
Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski Wańkowa

W piątek 6 marca 2024 r. przy pięknej pogodzie, odbyły się VII Podkarpackie Mistrzostwa Samorządowe w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego Przewodniczącego Zarządu PSST. Zawody odbyły się w gościnnych progach Gminy Olszanica oraz Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski Wańkowa. W mistrzostwach wzięło udział 32 zawodniczek i zawodników reprezentujących samorządy województwa podkarpackiego.
Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach indywidualnych: kobiety – władze i pracownicy samorządowi, mężczyźni – władze samorządowe, mężczyźni – pracownicy samorządowi
Dodatkowo prowadzona była klasyfikacja drużynowa poszczególnych jst.
Do pokonania była kilkusetmetrowa trasa slalomu. Zawody były dobrą okazją do integracji, ale również aktywnego wypoczynku i sprawdzenia swoich możliwości na stoku.
Zdobywcami pucharów Marszałka Województwa Podkarpackiego w poszczególnych kategoriach zostali:

 

17 stycznia w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyło się Spotkanie Noworoczne podkarpackiej społeczności samorządowej. Wspólnie dar Narodzenia Pańskiego i rozpoczęcia Nowego Roku świętowali podkarpaccy samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele służb mundurowych oraz firm i instytucji współpracujących z samorządami.

Duchową opiekę podczas uroczystości sprawowali J.E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski i J.E. Ks. Jan Wątroba Biskup Rzeszowski wraz z duszpasterzami Samorządów Terytorialnych Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Zamojsko – Lubaczowskiej oraz  Dyrektorami Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej.

 

SPOTKANIE ZARZĄDÓW OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH (OPOS) W NOWEJ SOLI
Nowa Sól/Zielona Góra, 15 – 16 września 2023 r.
15 września 2023 r., w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, odbyło się ważne spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS).
W czasie spotkania, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) oficjalnie przejęło prezydencję OPOS od Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (PSST).
W obecności Marka Cebuli, prezesa ZGWL, oraz Marka Ćwiąkały, Dyrektora Biura PSST, dokonano symbolicznego przekazania władzy. Wydarzenie to miało szczególny charakter, również ze względu na jubileusz 10-lecia OPOS, który został poprzedzony prezentacją Marka Cebuli, ukazującą działania i osiągnięcia organizacji przez dekadę.
Spotkanie uświetniły wystąpienia zaproszonych gości, w tym Senatora RP Wadima Tyszkiewicza, byłego prezesa ZGWL oraz jednego z inicjatorów powstania OPOS. Głos zabrali również Natalia Walewska - Wojciechowska, była dyrektor biura ZGWL, Łukasz Filipiak, były dyrektor biura SGiPW, a także Sławomir Wojciechowski, ekspert ZGWL w zakresie spraw obywatelskich.
Kluczowym momentem spotkania było odnowienie porozumienia o współpracy Regionalnych Organizacji Samorządowych oraz podjęcie uchwały nr 01/2023 dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli OPOS do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W tym kontekście zaszczyt reprezentowania OPOS w Komisji przypadł członkowi Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Adamowi Neumannowi, Prezydentowi Gliwic oraz Przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jackowi Gurszowi, Burmistrzowi Chodzieży.
Dyskusje na tematy legislacyjne prowadził m.in. Witold Magryś, dyrektor biura ŚZGiP, omawiając najnowsze zmiany w ustawodawstwie. Ważne aspekty związane z modernizacją oświetlenia dróg publicznych oraz programem „Rozświetlamy Polskę” przedstawił Wojciech Wąchała, Wójt gminy Bobrowice, ZGWL.
Podczas spotkania podjęto także decyzje organizacyjne dotyczące przyszłych działań OPOS, w tym planowanego przekazania prezydencji w styczniu 2024 roku.
Spotkanie Zarządów OPOS w Nowej Soli stanowiło istotne wydarzenie dla samorządów z całego kraju, umacniając współpracę i jedność w dążeniu do realizacji wspólnych celów.

Krótka informacja o OPOS:


Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych jest inicjatywą organizacji regionalnych mających na celu wzmocnienie działań lobbingowych na rzecz JST. Porozumienie powstało z myślą o stworzeniu platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem będzie łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych.
Do pierwszego spotkania podmiotów zainteresowanych koordynacją działań, doszło z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski we wrześniu 2012 roku, a oficjalne porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 roku. Aktualnie wśród sygnatariuszy jest 9 organizacji zrzeszających 868 miast i gmin w Polsce, stanowiąc największą organizację w Polsce.

Organizacje zrzeszone w OPOS:

- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
- Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza,
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
- Związek Gmin Lubelszczyzny,
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich,
- Związek Gmin Pomorskich,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
- Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Podstawową wartością porozumienia jest zjednoczenie wysiłków oraz specjalizacja i ukierunkowanie poszczególnych podmiotów na konkretną problematykę. Takie działanie pozwala osiągnąć najlepsze efekty w postaci dobrze przygotowanych stanowisk i propozycji rozwiązań legislacyjnych, które wyrażają opinię większości samorządów w kraju. Tak zintegrowane i zjednoczone środowisko, jest skutecznym partnerem do rozmów z regionalnymi i centralnymi instytucjami podejmującymi decyzje.

Prezentacja:

https://we.tl/t-fcWSQAH4C4

https://lubuskiegminy.pl/spotkanie-zarzadow-opos-przejecie-prezydencji-przez-zgwl-i-odnowienie-porozumienia/

 

Zdjęcia: PSST