3 - 4 czerwca 2009 r. - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" w Solinie

 • XV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych;
 • liczba uczestników: 120 osób;
 • goście konferencji: Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Ziobro - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mariusz Król - Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Mariusz Bednarz - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Andrzej Kulig - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,

12 maja 2009 r., Trzciana k/Rzeszowa

 • VI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • współorganizatorzy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Gminne Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie i Gmina Świlcza,
 • liczba uczestników - ok. 100 osób,
 • tematyka wiodąca: Forma edytorska czasopism samorządowych,

Konferencja Oświatowa "EDUKACJA - DOBREM NARODOWYM", zorganizowana wspólnie z Gminą Rymanów

25 marca 2009 r. -Rymanów, Zajazd Jaś Wędrowniczek

 • Konferencja Oświatowa "EDUKACJA - DOBREM NARODOWYM", zorganizowana wspólnie z Gminą Rymanów;
 • Patronat Honorowy:
  • Minister Edukacji Narodowej - Katarzyna Hall
  • Rzecznik Praw Obywatelskich - Janusz Kochanowski,
  • Fundacja Pro Publico Bono;
 • Patronat Medialny: "Wspólnota" - Pismo Samorządu Terytorialnego;
 • liczba uczestników konferencji - ok. 130 osób;
 • goście konferencji: Posłowie na Sejm RP: Renata Butryn , Andrzej Ćwierz i Jan Bury /Przewodniczący Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie"/, Aleksander Tynelski - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Izabela Dzieduszycka - reprezentująca Komitet Obywatelski "Edukacja dla rozwoju", Adam Pietrzak - Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia "Przymierze Rodzin", Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Alina Pieniążek - Dyrektor Wydziału Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Grażyna Dytko - Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Małgorzata Ziajka - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rymanowa - Zdroju, Marek Czarnota - historyk, regionalista, dziennikarz;

Konferencja Regionalna PSST

18 lutego 2009 r. - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

  • Konferencja Regionalna PSST
   •  liczba uczestników konferencji: ok. 100 osób;
   •  goście konferencji:

Maria Fajger

    - Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

Konferencja Regionalna PSST

4 - 5 grudnia 2008 r. - Przemyśl, Hotel "Gromada"

 • Konferencja Regionalna PSST,
 • współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;
 • liczba uczestników konferencji: ok. 130 osób;
 • goście konferencji: Janusz Mikuła - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Marek Kundegórski - członek zespołu doradczego Ministra Środowiska, Mirosław Stańczyk - Z - ca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządowych w Ministerstwie Finansów, Teresa Lusio - przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Robert Nowakowski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Piotr Pawelec - Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej, Lesław Wojtas - Prezes PBS w Sanoku,