4 - 5 grudnia 2008 r. - Przemyśl, Hotel "Gromada"

 • Konferencja Regionalna PSST,
 • współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;
 • liczba uczestników konferencji: ok. 130 osób;
 • goście konferencji: Janusz Mikuła - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Marek Kundegórski - członek zespołu doradczego Ministra Środowiska, Mirosław Stańczyk - Z - ca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządowych w Ministerstwie Finansów, Teresa Lusio - przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Robert Nowakowski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Piotr Pawelec - Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej, Lesław Wojtas - Prezes PBS w Sanoku, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Wojciech Buczak - Prezes Stowarzyszenia Komitetu Społecznego Budowy Pomnika płk. Leopolda Lisa - Kuli, prof. dr hab. Sylwester Makarski - Uniwersytet Rzeszowski, dr inż. Paweł Szyszkowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dr Jan Reszetnik - RWD PROSPECT Sp. z o.o. Tarnów, Ryszard Zając - F.H.U. ZAPOL Rzeszów, Grzegorz Leśniewski - fotografik przyrody; dyrektorzy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego;
 • tematyka konferencji:
  –  metody zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji - aspekty technologiczne i ekonomiczne,
  –  kierunki rozwoju technologii alternatywnych do składowania w systemach gospodarki odpadami komunalnymi - uwarunkowania prawne i technologiczne,
  –  strategia działania NFOŚiGW na najbliższe lata z uwzględnieniem finansowania zadań w gospodarce odpadami,
  –  perspektywy finansowania samorządów terytorialnych w kontekście nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz planowanej subwencji na 2009 r.,
  –  zasady finansowania gospodarki odpadami w ramach RPO WP,
  –  proces realizacji założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
  –  harmonogram i realizacja działań PROW - konsultacje kryteriów regionalnych,
  –  odpady komunalne jako odnawialne źródła energii - perspektywy dla samorządów,
  –  założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
  –  system monitoringu powodziowego,
  –  prezentacja Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  –  prezentacja idei budowy pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie,
  –  marketing w zarządzaniu jst, oferty dla samorządów: Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW", F.H.U. ZAPOL Rzeszów.

Prezentacje:

 1. Metody zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. (prezentacja PowerPoint: 53508 KB)
 2. Strategia działania NFOŚiGW na najbliższe lata z uwzględnieniem zadań w gospodarce odpadami. (prezentacja PowerPoint: 4085 KB)
 3. Kierunki rozwoju technologii alternatywnych do składowania w systemach gospodarki odpadami komunalnymi - uwarunkowania prawne i technologiczne. (prezentacja PowerPoint: 12240 KB)
 4. Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa podkarpackiego. (prezentacja PowerPoint: 91 KB)
 5. Odpady komunalne jako odnawialne źródła energii - perspektywy dla samorządów. (prezentacja PowerPoint: 2571 KB)
 6. Główne założenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. (prezentacja PowerPoint: 315 KB)
 7. PROW 2007 - 2013 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. (prezentacja PowerPoint: 809 KB)


[>>Stanowisko w sprawie działań osłonowych dla obszarów zagrożonych skutkami wprowadzenia zmian przepisów celnych"<<]
[>>Stanowisko w sprawie zmian w realizacji RPO dla Województwa Podkarpackiego"<<]
     [>>Odpowiedź na stanowisko w sprawie zmian w realizacji RPO dla Województwa Podkarpackiego<<]

 

zdjęcia: Magdalena Kłak