Konferencja Regionalna PSST, XXVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

13 lutego 2014 r., Budy Głogowskie /Centrum Obszarów Promocji Natura 2000/

  • Konferencja Regionalna PSST

XXVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 • liczba uczestników: około 150 osób,
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Józef Górny - Dyrektor Generalny NIK, Wiesław Motyka - Dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie, Robert Łukasz - Wicedyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie, Anna Krzywicka - Dyrektor Departamentu Środowiska NIK, Teresa Warchałowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska NIK, Dyrektorzy Departamentów UMWP, Jerzy Kwieciński - Prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Michał Gawroński - Konsorcjum AR-EKO.

XXI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

30 września - 1 października 2013 r., Chotowa

 • XXI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników: około 100 osób,
 • zaproszeni goście: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Jacek Szarek - Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, Henryk Nicpoń - Z-ca Dyrektora Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, Tadeusz Więcek - Prezes "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o., Lesław Majkut - Sekretarz Województwa Podkarpackiego, Janina Jastrząb - Skarbnik Województwa Podkarpackiego, Dyrektorzy Departamentów UMWP - Marta Matczyńska, Zofia Kochan, Mariusz Bednarz, Ryszard Jur, Andrzej Kulig, Jerzy Rodzeń, Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Mariusz Gilarski - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Angelika Koprowicz - Rzecznik Prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Marek Tomczyk - Biuro Prasowe Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Paweł Fuglewicz - Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, przedstawiciele firm i instytucji prezentujących swoje oferty dla samorządów,

22 maja 2013 r., Trzciana

  • X Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

 

19 marca 2013 r., Sala audytoryjna UMWP w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4

 • Energia w gminie - Racjonalizacja energetyczna na poziomie samorządu
XX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, XXV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

30 - 31 stycznia 2013 r., WZW "Jawor" w Solinie

XX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych,
XXV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Konferencja Szkoleniowa pn. "Kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska oraz inauguracja Karpackiego Roku Żubra w ramach XX PKST"

 • liczba uczestników: ok. 170 osób (w tym ok. 100 przedstawicieli jst, pozostali to osoby związane z leśnictwem);
 • goście konferencji: Zygmunt Cholewiński - Honorowy Przewodniczący PSST Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Wiesław Rygiel - Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego, Nicolas Robin - Dyrektor Biura Owens-Illinois Sprzedaż i Dystrybucja Polska Sp. z o.o., Piotr Michalski - Menadżer ds. Marketingu na Europę Północno-Wschodnią Firmy Owens - Illinois, Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody, Jan Tomaka - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,