3 - 4 czerwca 2009 r. - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" w Solinie

 • XV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych;
 • liczba uczestników: 120 osób;
 • goście konferencji: Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Ziobro - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mariusz Król - Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Mariusz Bednarz - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Andrzej Kulig - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Dariusz Tracz - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Anna Gajewska - Bank Gospodarstwa Krajowego, Wojciech Sikora - Firma SAWE;
 • tematyka konferencji:
  – oceny oddziaływania na środowisko - informacja dla samorządów terytorialnych,
  –  aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla projektów realizowanych przez samorządy terytorialne,
  –  stan realizacji działań samorządowych objętych PROW 2007-2013 w województwie podkarpackim,
  –  pożyczki udzielane przez BGK na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach działań PROW 2007 - 2013,
  –  problematyka polityki społecznej w województwie podkarpackim,
  –  aktualne propozycje programów społecznych ROPS dla samorządów terytorialnych, rozwiązywanie problemów budownictwa socjalnego w gminach,
 • w pierwszym dniu konferencji /3 czerwca/ odbyło się również XVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia podczas, którego delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności PSST w 2008 r., sprawozdanie finansowe (bilans wraz z rachunkiem wyników) z działalności Stowarzyszenia za rok 2008 oraz na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi PSST za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Prezentacje:

 1. Oceny oddziaływania na środowisko. (prezentacja PowerPoint: 1 008KB)
 2. Aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie dla projektów realizowanych przez samorządy terytorialne. (prezentacja PowerPoint: 122 KB)
 3. Domy w konstrukcji drewnianej alternatywą dla budownictwa socjalnego. (prezentacja PowerPoint: 18 259 KB)
 4. Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego. (prezentacja PowerPoint: 661 KB)
 5. Zadania samorządu województwa w zakresie zatrudnienia socjalnego oraz infrastruktury pomocy społecznej. (prezentacja PowerPoint: 634 KB)
 6. Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim (prezentacja PowerPoint: 902 KB)