25 marca 2009 r. -Rymanów, Zajazd Jaś Wędrowniczek

 • Konferencja Oświatowa "EDUKACJA - DOBREM NARODOWYM", zorganizowana wspólnie z Gminą Rymanów;
 • Patronat Honorowy:
  • Minister Edukacji Narodowej - Katarzyna Hall
  • Rzecznik Praw Obywatelskich - Janusz Kochanowski,
  • Fundacja Pro Publico Bono;
 • Patronat Medialny: "Wspólnota" - Pismo Samorządu Terytorialnego;
 • liczba uczestników konferencji - ok. 130 osób;
 • goście konferencji: Posłowie na Sejm RP: Renata Butryn , Andrzej Ćwierz i Jan Bury /Przewodniczący Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie"/, Aleksander Tynelski - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Izabela Dzieduszycka - reprezentująca Komitet Obywatelski "Edukacja dla rozwoju", Adam Pietrzak - Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia "Przymierze Rodzin", Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Alina Pieniążek - Dyrektor Wydziału Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Grażyna Dytko - Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Małgorzata Ziajka - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rymanowa - Zdroju, Marek Czarnota - historyk, regionalista, dziennikarz;
 • tematyka konferencji:
  •  oświata na Podkarpaciu - stan i perspektywy,
  •  zmiany w prawie oświatowym,
  •  programy unijne wspierające oświatę,
  •  stowarzyszenia rozwoju miejscowości szansą na uspołecznienie szkół
  •  "Mała Szkoła Obywatelska" jako przykład dobrej praktyki,
  •  doświadczenia przekształceń struktury oświaty w dotychczasowej sytuacji prawnej,
  •  rola samorządu terytorialnego w zachowaniu i kontynuowaniu kultury i tradycji lokalnych, wzajemnościowe ubezpieczenia w oświacie /oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"/


Prezentacje:

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej - Reforma systemu oświaty, (prezentacja PowerPoint: 5541 KB)
 2. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Oświata na Podkarpaciu, (prezentacja PowerPoint: 9921 KB)
 3. WUP w Rzeszowie - Człowiek najlepsza inwestycja - Priorytet IX PO KL, (prezentacja PowerPoint: 4538 KB)
 4. Mała Szkoła Obywatelska - przykład dobrej praktyki, (prezentacja PowerPoint: 10532 KB)
 5. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" - Ubezpieczenie BEZPIECZNA GMINA. (prezentacja PowerPoint: 351 KB)


zdjęcia: Magdalena Kłak