12 maja 2009 r., Trzciana k/Rzeszowa

 • VI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • współorganizatorzy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Gminne Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie i Gmina Świlcza,
 • liczba uczestników - ok. 100 osób,
 • tematyka wiodąca: Forma edytorska czasopism samorządowych,
 • tematyka wygłoszonych referatów:
  –  Prasa samorządowa województwa podkarpackiego - prof. dr hab. Zofia Sokół - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie,
  –  Zasady kompozycji i oprawa graficzna składu czasopism - Marek Banat - St. Instruktor WDK w Rzeszowie,
  –  Rola fotografii w prasie lokalnej - Jerzy Wygoda - Członek Fotoklubu RP,
  –  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 r. - dr Edward Malisiewicz,
 • rozstrzygnięcie konkursu na najciekawiej redagowane pod względem edytorskim czasopismo samorządowe w województwie podkarpackim - 2008/2009 - zwycięzcami zostali:
  –  w kategorii czasopism gminnych "Kwartalnik - Gazeta Gminy Bukowsko" ,
  –  w kategorii czasopism miejsko - gminnych "Kurier Sokołowski" /miesięcznik/,
  –  w kategorii czasopism miejskich "Tygodnik Sanocki",
  –  w kategorii czasopism powiatowych "Kurier Lubaczowski" /dwumiesięcznik/,
 • podczas Forum odbywała się również wystawa prasy samorządowej województwa podkarpackiego.