11 kwietnia 2007 r. - WDK w Rzeszowie

  • Konferencja Regionalna PSST
  • liczba uczestników - ok. 150 osób
  • goście: Mieczysław Paradowski - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, Agnieszka Litwiniuk - Departament Prognozowania i Analiz w MRiRW, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Satnisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Magdalena Grabowska - Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW, Maria Fajger - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie przedstawiciele instytucji rolniczych i samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego, dyrektorzy departamentów UMWP

     


    zdjęcia: Magdalena Kłak