11 - 12 października 2006 r. - Arłamów

  • Konferencja Regionalna PSST
  • liczba uczestników - ok. 100 osób
  • goście: Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Robert Jaworski - Dyrektor Generalny Siemens Sp. z o.o. Regionu Południe w Katowicach
  • tematyka - podsumowanie mijającej kadencji podkarpackich samorządów, Siemens dla samorządów

[>>Stanowisko konferencji <<] ( 24.10.2006 )

 

zdjęcia: Magdalena Kłak