XXXII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, XXIV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

20 - 21 czerwca 2016 r., Solina,
XXXII  Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,   
XXIV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

• XXXII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /20 czerwca 2016 r./ Podczas obrad XXXII OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności  Podkarpackiego  Stowarzyszenia  Samorządów  Terytorialnych za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Stanisław Pankiewicz złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2015 r. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2015 r. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXXII OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:

- Uchwała Nr 4/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2015 r.
- Uchwała Nr 5/16 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

XIII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

18 maja 2016 r, Trzciana,
XII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
• liczba uczestników: ok. 60 osób
• goście i prelegenci: Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Dziedzic - Wójt gminy Świlcza, Marek Jastrzębski - Dyrektor  WDK  w Rzeszowie, Tadeusz Poźniak – fotograf VIP BIZNES&STYLE, dr Leszek Poniewozik – Uniwersytet Rzeszowski, Redaktorzy najdłużej wydawanych na Podkarpaciu pism samorządowych, które w 2016 r. obchodzą jubileusz 25-lecia działalności.

Spotkanie przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa podkarpackiego

15 marca 2016 r., Rzeszów,
Spotkanie  przedstawicieli  gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa podkarpackiego.

• liczba uczestników: 60. przedstawicieli samorządów gminnych i miejsko - gminnych
• goście: Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Witold Lechowski –

Wicewojewoda Podkarpacki, Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Jerzy Jakubczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN

Konferencja Regionalna PSST, XXXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

3 – 4 lutego 2016 r., Świlcza k/Rzeszowa,
Konferencja Regionalna PSST, XXXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

XXXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  • liczba uczestników: 70 osób
  • tematyka: podczas OZS przyjęty został PLAN PRACY STOWARZYSZENIA na 2016 r. oraz budżet PSST na 2016 r. W związku z wyborem Jerzego Paula na Posła do Sejmu RP podczas OZS odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu PSST w okręgu centralnym /lista nr 3/. W wyniku głosowania nowym członkiem Zarządu PSST został Marcin Kut – Wójt Gminy Wiśniowa

XXX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

18 - 19 czerwca 2015 r., Solina,

  • XXX  Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  • XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

     

  • XXX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /18 czerwca 2015 r./
    Podczas obrad XXX OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
    Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Eugeniusz Galek złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej pozytywną opinię z wykonania budżetu PSST za 2014 r. i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2014 r.