3 - 4 marca 2011 r., - Solina

3 marca 2011 r.
 • XXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników: ok. 120 osób;
 • podczas XXI OZS został wybrany nowy Zarząd PSST oraz Komisja Rewizyjna PSST
 • podjęto uchwały w sprawie: budżetu, planu pracy na 2011 r., nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego PSST, wyboru Zarządu PSST i wyboru Komisji Rewizyjnej PSST
 • promocja nowego logotypu i hasła województwa podkarpackiego /pokazy akrobatyki rowerowej - Krystian Herba, zespół "Klang"/
4 marca 2011 r.
 • Konferencja Regionalna PSST
 • goście konferencji: prof. Feliks Kiryk, dr Zbigniew K. Wójcik - Prezes RIO w Rzeszowie, Lech Kotkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Tadeusz Strużyński - Dyrektor Krajowej Izby Rozliczeniowej w Rzeszowie, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w UMWP, Ryszard Jur - Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Krzysztof Piela - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Jacek Nowocień - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Andrzej Kulig - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w UMWP, Anna Panek - Kierownik w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWP, Piotr Kaznowski - ABW w Rzeszowie, Alina Kozińska - Bałdyga - Federacja Inicjatyw Oświatowych, Jacek Koziński - Politechnika Warszawska, Jacek Trojnar - Wiceprezes Polskiego Związku Łuczniczego w Warszawie, Władysław Kruk - Prezes UKS "Sokół" Ropczyce,
 • tematyka konferencji:
  – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 /realizacja 2007 - 2010/,
  – gospodarowanie przestrzenią,
  – ochrona środowiska,
  – ochrona informacji niejawnych,
  – "E-administracja",
  – fundusze UE dla Województwa Podkarpackiego /perspektywy 2010 - 2015/,
  – samorządowe wsparcie sportu powszechnego w województwie podkarpackim

Prezentacje:

 1. Stan wykorzystania funduszy UE 2007-2013 (prezentacja PowerPoint, 7 839KB)
 2. PO KL dla JST-wykorzystanie środków i możliwości (prezentacja PowerPoint, 1 505KB)
 3. Wdrażanie osi II-VII ROP WP na lata 2007-2013 (prezentacja PowerPoint, 1 222KB)
 4. PROW na lata 2007-2013 stan wdrażnia (prezentacja PowerPoint, 649KB)

Stanowisko:

 1. Stanowisko tekst
 2. Stanowisko 2 tekst