11 - 12 października 2010 r. - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jawor" w Solinie

 • XVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych;
 • liczba uczestników: ok. 100 osób;
 • goście konferencji: prof. Feliks Kiryk, dr Zbigniew K. Wójcik - Prezes RIO
  w Rzeszowie, Lech Kotkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Tadeusz Strużyński - Dyrektor Krajowej Izby Rozliczeniowej w Rzeszowie, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w UMWP, Ryszard Jur - Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Krzysztof Piela - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Jacek Nowocień - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP, Andrzej Kulig - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w UMWP, Anna Panek - Kierownik w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWP, Piotr Kaznowski - ABW w Rzeszowie, Alina Kozińska - Bałdyga - Federacja Inicjatyw Oświatowych, Jacek Koziński - Politechnika Warszawska, Jacek Trojnar - Wiceprezes Polskiego Związku Łuczniczego w Warszawie, Władysław Kruk - Prezes UKS "Sokół" Ropczyce,
 • tematyka konferencji:
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 /realizacja 2007 - 2010/,
  - gospodarowanie przestrzenią,
  - ochrona środowiska,
  - ochrona informacji niejawnych,
  - "E-administracja",
  - fundusze UE dla Województwa Podkarpackiego /perspektywy 2010 - 2015/
  - samorządowe wsparcie sportu powszechnego w województwie podkarpackimPrezentacje:

 1. Gospodarowanie przestrzenią - finansowe skutki dla samorządów (prezentacja PowerPoint, 14 783KB)
 2. Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych (prezentacja PowerPoint, 1 236KB)
 3. Oceny oddziaływania na środowisko - najważniejsze zmiany (prezentacja PowerPoint, 163KB)
 4. Planowane zamierzenia na lata następne w ramach osi od II-VII RPO WP (prezentacja PowerPoint, 559KB)
 5. Płatności dla Beneficjentów w ramach osi II-VII w 2010 r. (prezentacja PowerPoint, 786KB)
 6. Rola i miejsce ocen oddziaływania na środowisko w procesie realizacji inwestycji infrastrukturalnych (prezentacja PowerPoint, 932KB)
 7. Stan realizacji RPO WP na lata 2007 - 2013 (prezentacja PowerPoint, 28 104KB)
 8. Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wymogi obowiązujące i planowane (prezentacja PowerPoint, 670KB)
 9. ePUAP schemat działania usługi(ePUAP-ADM) (prezentacja PowerPoint, 709KB)
 10. PayByNet dla Administracji wersja mini_mini (prezentacja PowerPoint, 531KB)zdjęcia: Magdalna Kłak