30 maja 2012 r., Polańczyk

 • XIX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych,
  XXIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 • liczba uczestników - 110 osób,
 • zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego, prof. Jerzy Stępień b. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Teresa Kubas - Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Zdzisława Wasążnik - Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, Marta Matczyńska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, lek. wet. Janusz Ciołek - Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, przedstawiciele firm i instytucji prezentujących swoje oferty dla samorządów,
 • tematyka: realizacja projektów finansowanych ze środków UE , perspektywy finansów samorządów terytorialnych, możliwości realizacji projektów finansowanych ze środków PO Innowacyjna Gospodarka oraz Funduszu Norweskiego w latach2013 - 2017, realizacja inwestycji samorządowych w formie partnerstwa prywatno - publicznego /PPP/, realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt, tworzenie, likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych jst w spółki komunalne.
 • Podczas XXIV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia przyjęto uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego działalności Stowarzyszenia za 2011 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi PSST za 2011 r. Zatwierdzone zostały także stanowiska PSST w sprawie ogródków działkowych oraz w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (religia/etyka).

XIX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

Prezentacje konferencji:

 1. Realizacja inwestycji samorządowych w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (prezentacja PowerPoint)
 2. Realizacja projektów finansowanych ze środków UE (prezentacja PowerPoint)
 3. Realizacje projektów współfinansowanych z FN i POIG w latach 2013-2017tekst
 4. Sytuacja finansowa gmin i powiatów województwa podkarpackiego w latach 2011-2015tekst
 5. Ustawa o ochronie zwierząt (prezentacja PowerPoint)

 

Zdjęcia: Magdalena Klak

XXIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 1. Odpowiedź na stanowisko ws. ramowych planów nauczaniatekst
 2. Stanowisko ws. ogródków działkowychtekst
  Podziękowanietekst
 3. Stanowsko ws. ramowych planów nauczania w szkołach publicznychtekst

 

Zdjęcia: Magdalena Klak