Spotkanie przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa podkarpackiego

15 marca 2016 r., Rzeszów,
Spotkanie  przedstawicieli  gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa podkarpackiego.

• liczba uczestników: 60. przedstawicieli samorządów gminnych i miejsko - gminnych
• goście: Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Witold Lechowski –

Wicewojewoda Podkarpacki, Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Jerzy Jakubczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN

Konferencja Regionalna PSST, XXXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

3 – 4 lutego 2016 r., Świlcza k/Rzeszowa,
Konferencja Regionalna PSST, XXXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

XXXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  • liczba uczestników: 70 osób
  • tematyka: podczas OZS przyjęty został PLAN PRACY STOWARZYSZENIA na 2016 r. oraz budżet PSST na 2016 r. W związku z wyborem Jerzego Paula na Posła do Sejmu RP podczas OZS odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu PSST w okręgu centralnym /lista nr 3/. W wyniku głosowania nowym członkiem Zarządu PSST został Marcin Kut – Wójt Gminy Wiśniowa

XXX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

18 - 19 czerwca 2015 r., Solina,

 • XXX  Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

   

 • XXX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /18 czerwca 2015 r./
  Podczas obrad XXX OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
  Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Eugeniusz Galek złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej pozytywną opinię z wykonania budżetu PSST za 2014 r. i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2014 r.

XII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

14 maja 2015 r, Trzciana,

 • XII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników: ok. 50 osób
 • goście i prelegenci: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Adam Dziedzic - Wójt gminy Świlcza, Marek Jastrzębski - Dyrektor WDK w Rzeszowie, Dorota Jamrozy - Kierownik oddziału Wielofunkcyjnego Rozwój Wsi i Żywności Wysokiej Jakości w Dep. Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP w Rzeszowie, Krzysztof Zieliński - Dyrektor ds. promocji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Województwa Podkarpackiego "PRP CARPATHIA", Józef Ciosek.

XXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • 20 stycznia 2015 r., Rzeszów
 • XXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • Liczba uczestników: około 90 osób
 • Podczas obrad XXIX OZS dokonano wyboru władz do Zarządu PSST oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na V kadencję /2014 - 2018/
 • Delegaci XXIX OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:

  - Uchwała Nr 1/15 w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2015 r.
  - Uchwała Nr 2/15 w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych