28 lutego 2012 r., Campus WSIiZ w Kielnarowej

 • Konferencja Regionalna PSST, XXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników: ok. 90   osób
 • goście konferencji: Rafał Kawiatkowski - Z-ca Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, Katarzyna Huptys - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Pszczynie, Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Anna Panek - Kisała - Kierownik Oddziału gospodarki odpadami Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Gabriela Gołuch - Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej PUW, przedstawiciele firmy energetycznej TAURON Polska Energia - Roman Warchoł, Marta Iwańczuk - Grzywna i Grzegorz Jankiewicz. W konferencji brali także udział przedstawiciele podkarpackich uczelni: prof. Tadeusz Pomianek - Rektor WSIiZ w Rzeszowie, prof. Stanisław Sosnowski - Prorektor WSI-E zs. w Rzeszowie, prof. Wacław Wierzbieniec - Rektor PWSTE w Jarosławiu wraz z pracownikami, dr Paweł Maciaszczyk - Prorektor ds. Nauczania PWSZ w Tarnobrzegu wraz z pracownikami, Franciszek Tereszkiewicz Kanclerz PWSZ w Krośnie, dr Mirosław Śmieszek - profesor Politechniki Rzeszowskiej wraz z pracownikami Katedry Metod Ilościowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, którzy w kuluarach konferencji prezentowali ofertę ekspercko - badawczą i edukacyjno - szkoleniową swoich Uczelni dla podkarpackich samorządów.
 • tematyka konferencji:
  - Ustawa o gospodarce odpadami,
  - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Duże zainteresowanie uczestników Konferencji wzbudziły prezentowane przez gości z Legionowa i Pszczyny praktyczne aspekty wdrażania nowych zasad zagospodarowania odpadów w gminach. Podczas Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia przyjęto budżet i program działalności PSST na 2012 r. oraz stanowiska PSST w ważnych dla samorządów kwestiach.


Stanowiska konferencji: tekst

 1. Stanowisko ws. obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst
 2. Stanowisko ws. likwidacji części sądów rejonowych
 3. Stanowisko ws. planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych
  Odpowiedź na stanowisko


Prezentacje konferencji:

 1. System Gospodaki Odpadami w Legionowie (prezentacja PowerPoint, 2 316KB)
 2. System zbiórki odpadów w Pszczynie (prezentacja PowerPoint, 2 412KB)
 3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi (prezentacja PowerPoint, 3 710KB)
 4. TAURON Polska Energia S.A. dla samorządu (prezentacja PowerPoint, 21 645KB)
 5. Marka Województwa Podkarpackiego - wydawnictwa (prezentacja PowerPoint, 3 044KB)
 6. Zjazdy Krystyn (prezentacja PowerPoint, 33 133KB)


Prezentacje i oferty podkarpackich uczelni:
Politechnika Rzeszowska - Katedra Metod Ilościowych

 1. Politechnika Rzeszowska-Katedra Metod Ilościowych (prezentacja PowerPoint, 5 287KB)
 2. Oferta współpracytekst


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zs. w Rzeszowietekst

 1. Oferta współpracy wybranych Instytutów WSIiZ
 2. Oferta Centrum Usług Informatycznych
 3. Oferta Zespołu Projektów Interdyscyplinarnych WSIiZ
 4. Oferta Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ

 

Zdjęcia: Magdalena Kłak