30 - 31 stycznia 2013 r., WZW "Jawor" w Solinie

XX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych,
XXV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Konferencja Szkoleniowa pn. "Kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska oraz inauguracja Karpackiego Roku Żubra w ramach XX PKST"

  • liczba uczestników: ok. 170 osób (w tym ok. 100 przedstawicieli jst, pozostali to osoby związane z leśnictwem);
  • goście konferencji: Zygmunt Cholewiński - Honorowy Przewodniczący PSST Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Wiesław Rygiel - Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego, Nicolas Robin - Dyrektor Biura Owens-Illinois Sprzedaż i Dystrybucja Polska Sp. z o.o., Piotr Michalski - Menadżer ds. Marketingu na Europę Północno-Wschodnią Firmy Owens - Illinois, Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody, Jan Tomaka - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wiesław Pajda - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mirosław Pięta - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Kinga Kalandyk - Prezes Zarządu Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., Adam Cyrek - Podkarpacka Agencja Energetyczna, Adam Krynicki - Prezes Zarządu "Krynicki Recykling" S.A. w Pełkiniach, Mariusz Grudzień - Wiceprezes Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia "WSPÓŁNOTA POLSKA" Dyrektor Domu Polonii, Aleksander Puła - Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Lublinie, Piotr Rusinek - Dyrektor Centrum Korporacyjnego PKO BP S.A. w Rzeszowie, Sławomir Kozioł - Dyrektor Centrum Korporacyjnego PKO BPS.A. w Tarnobrzegu, Marek Żołdak - Prezes Zarządu Domu Brokerskiego "Vector" Sp. z o.o., Tadeusz Więcek - Prezes Zarządu "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o.
    W konferencji brali także udział Dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Marcin Ciźla - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, Robert Gnatek - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska. W spotkaniu wzięli udział także leśnicy;
  • Inauguracja Karpackiego Roku Żubra wraz z otwarciem wystawy fotografii: rok 2013 został przez Marszałka Województwa Podkarpackiego ogłoszony Karpackim Rokiem Żubra. Uroczysta inauguracja odbyła się z udziałem Janusza Zaleskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody. W holu ośrodka "Jawor" zaprezentowano w tym dniu ekspozycję przygotowana przez LKP "Lasy Bieszczadzkie". Odbył się również krótki koncert zespołu sygnalistów z Technikum Leśnego w Lesku;
  • tematyka konferencji: zarządzanie energią w gminie - konieczność czy zbędny wydatek?, praktyczne aspekty oszczędności energii i jej kosztów według obowiązujących regulacji energetycznych, finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez jst i spółki zależne, prezentacja planowanych szkoleń w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego, zasady wykorzystania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w ramach osłony osuwiskowych obowiązującej jst w 2013 r., przedstawienie wstępnych informacji dotyczących stanu przygotowań do organizacji XVI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, kierunki i zasady finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Rzeszowie, jak odpad komunalny może stać się ważnym surowcem na przykładzie zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkiniach, Prezentacja Firmy Owens-Illinois - Huta Szkła Jarosław S.A. - Europejski Lider we wdrażaniu systemów zbiórki selektywnej i recyklingu opakowań szklanych.

 

Zdjęcia: Magdalena Kłak