30 września - 1 października 2013 r., Chotowa

 • XXI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników: około 100 osób,
 • zaproszeni goście: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Jacek Szarek - Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, Henryk Nicpoń - Z-ca Dyrektora Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, Tadeusz Więcek - Prezes "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o., Lesław Majkut - Sekretarz Województwa Podkarpackiego, Janina Jastrząb - Skarbnik Województwa Podkarpackiego, Dyrektorzy Departamentów UMWP - Marta Matczyńska, Zofia Kochan, Mariusz Bednarz, Ryszard Jur, Andrzej Kulig, Jerzy Rodzeń, Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Mariusz Gilarski - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Angelika Koprowicz - Rzecznik Prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Marek Tomczyk - Biuro Prasowe Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Paweł Fuglewicz - Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, przedstawiciele firm i instytucji prezentujących swoje oferty dla samorządów,
 • tematyka:
  - Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020
  - Nowa perspektywa unijna na lata 2014 - 2020
  - Lista przedsięwzięć strategicznych
  - "Wojewódzka Karta Dużej Rodziny"
  - Prezentacja strony internetowej i Banku Danych Lokalnych
  - Współpraca telewizji lokalnej z samorządami i mediami regionalnymi
  - Współpraca Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z samorządem lokalnym
  - Informacja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" o współpracy z samorządami województwa podkarpackiego

  Spotkanie prowadził Przewodniczący Zarządu PSST Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, a zarazem aktywnie uczestniczył w prezentacji pierwszego tematu i na bieżąco odpowiadał na zadawane przez samorządowców pytania. Dotyczyły one głównie budownictwa mieszkaniowego, dróg wojewódzkich i lokalnych, oraz zagospodarowania około budowanej autostrady. Obecni na spotkaniu dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w bezpośrednich rozmowach z uczestnikami udzielali szczegółowych informacji o przedstawianych problemach.
  Każdy z przedstawicieli instytucji prezentujących poszczególne tematy zapraszał do kontynuacji, bądź nawiązania dalszej współpracy.
  Pan Jacek Szarek - Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie zapraszał do współpracy i wymiany informacji na temat działalności samorządów, zdecydowanie poparł wniosek przedstawiciela Dębicy i okolicznych samorządów o włączenie tego regiony w zasięg telewizji regionalnej Rzeszów.
  Pani Mariola Zajdel - Ostrowska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiając różne sposoby pomocy rodzinom wielodzietnym zwróciła się z prośbą do przedstawicieli samorządów o zgłaszanie do ROPS-u propozycji pomocy takim rodzinom.
  Pan Mariusz Gilarski - przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie zapraszał do dalszej i dobrze już ugruntowanej współpracy z samorządami, zwłaszcza w zakresie nowych inwestycji.
  Pani Angelika Koprowicz - Rzecznik Prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie również proponowała nawiązanie współpracy z samorządami i zwróciła się do obecnych o wyznaczenie w samorządach osoby do kontaktów z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie. Wzór zgłoszenia załączony został poniżej. Zwracamy się również z prośbą o przesyłanie zgłoszeń do naszego Biura. Po ich otrzymaniu przekazane zostaną do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
  Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie Paweł Fuglewicz przedstawił ideę ubezpieczenia wzajemnego zapraszał i zachęcał do korzystania z tej formy ubezpieczeń /T.U.W. "TUW" nie generuje zysków, każdą wypracowaną nadwyżkę przeznacza na obniżenie składki lub wprost kieruje do ubezpieczonych/.

  Pani Małgorzata Salacha - Burmistrz Kołaczyc, Sekretarz Zarządu PSST zwróciła się do uczestników Konferencji z apelem o przekazanie krwi dla chorego na ostrą białaczkę Burmistrza Gminy Jedlicze Pana Zbigniewa Sanockiego.
  Ponadto wszystkim uczestnikom przekazany został pisemny apel z prośba o wsparcie.

  Podczas konferencji prezentowane były również prezentacje na temat:

  1. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego do 2020 roku.
  2. Nowa perspektywa unijna na lata 2014 – 2020.

  Na zakończenie Konferencji przyjęto również stanowiska:
  1. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
  2. w sprawie systemu rozliczania podatku VAT/w świetle uchwały sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. /.

  Załączniki:
  1. Apel o pomoc dla Zbyszka.tekst
  2. Wzór zgłoszenia do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.tekst
  3. Prezentacje konferencji:
   - Strategia rozwoju województwa podkarpackiego do 2020 roku (prezentacja PowerPoint)
   - Nowa perspektywa unijna na lata 2014 - 2020 (prezentacja PowerPoint)
  4. Stanowiska konferencji:
   - w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.tekst
   - w sprawie systemu rozliczania podatku VAT/w świetle uchwały sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. /.tekst
  5. Wstępna lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020tekst
   Zdjęcia: Magdalena Kłak