Podkarpacko – Lubelska Konferencja Samorządów Terytorialnych, 
Solina, 20 – 21 października 2022 r.
Konferencja została zorganizowana wspólnie ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny.
Liczba uczestników: 90


Goście Konferencji:
Jolanta Sawicka I Wicewojewoda Podkarpacki, Michał Gil Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Janusz Magoń - Wiceprezes Zarządu PGE Obrót S.A., Magdalena Sobina Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP, Wojciech Magnowski Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWP, Andrzej Kulig  Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Alicja Wosik - Majewska - Kierownik Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-(BIAŁORUŚ)-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”, Tomasz Marzec z  Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maciej Nowak Cement Ożarów S.A., Mariusz Skowroński i Leszek Mróz, Locon Sp. z o.o., Marcin Skrzypiec Specjalista Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego (CBI), Mariusz Gołaszewski Prezes Zarządu AESCO Group.

 

XLIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
Rzeszów, 14 lipca 2022 r.

Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia miało miejsce w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas Obrad Dyrektor Biura PSST Marek Ćwiąkała zaprezentował sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2021 r.
W kolejnym punkcie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Marcin Kut przedstawił informację Komisji na temat wykonania budżetu za 2021 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Przewodniczący złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu PSST.
Na podstawie przedstawionych informacji obecni na XLIV delegaci jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:
• Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2021.
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Na zakończenie Sławomir Stefański Wójt Gminy Wojaszówka zwrócił się do delegatów z prośbą o promowanie akcji „Samorządowcy na ratunek życiu”. Celem akcji jest uzupełnienie deficytu krwi w okresie letnim, poprzez promocję krwiodawstwa połączoną z organizacją zbiórek poza stałymi miejscami poboru krwi.
Po zakończeniu prezentacje dla samorządów przedstawili: Maciej Kowalczyk – NORD PARTNER Sp. z o.o. oraz architekt i urbanista Ruben Bardanaszwili.

Prezentacje:

1. Optymalizacja procesu inwestycyjnego w prawie miejscowym.pdf ico

 
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST
 


XLIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rzeszów, 31 marca 2022 r.

XLIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 31 marca 2022 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podczas obrad przejęto plan pracy Stowarzyszenia oraz budżet PSST na 2022 r.  
W poczuciu solidarności z dotkniętą rosyjską agresją Ukrainą, Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z naszym Stowarzyszeniem podjął decyzję o uruchomieniu akcji pomocowej, której celem jest wsparcie służb ratunkowych w obwodach partnerskich takich jak Lwowski, Iwano-Frankiwski, Zakarpacki i Tarnopolski. Udzielone wsparcie finansowe zostanie przekazane na zakup niezbędnego sprzętu, który następnie trafi do służb ukraińskich. W związku z tym Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło również uchwałę w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy.    
 Następnie Wojciech Bakun – Prezydent Przemyśla, Marek Iwasieczko – Wójt Gminy Medyka oraz Starosta Lubaczowski Zenon Swatek przekazali uczestnikom spotkania informacje dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy i udzielanej pomocy na terenie ich samorządów.

Konferencja Regionalna PSST

 

Konferencja Regionalna PSST
Rzeszów, 20 stycznia 2022 r.
Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.

Liczba uczestników: stacjonarnie 55 osób, online 84
Tematyka:
Prezentacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027
Planowane nabory w okresie przejściowym PROW 2014 – 2020/22
Prelegenci:
Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST, Pani Magdalena Sobina Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Pan Wojciech Magnowski Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

XXVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych


XXVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych,
 Arłamów, 20 – 21 października 2021 r.

- liczba uczestników: ok. 150 osób
- goście i prelegenci: Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego w osobach Teresy Pamułu, Andrzeja Szlachty i Jerzego Paula, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,  Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w Rzeszowie,  Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Rzeszowie oraz Alicja Wosik – Majewska – Kierownik Biura Oddział w Rzeszowie Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA. Ministerstwo Finansów reprezentował Łukasz Czernicki – Główny Ekonomista Ministerstwa.