Możliwość zwiększenia dostępności do sieci gazowych dla mieszkańców województwa podkarpackiego,

Rzeszów, 16 września 2021 r.

Prelegenci:

Marcin Rosiński - Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Gazu w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. , Adam Pęzioł – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa w Jaśle, Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 Instrumenty terytorialne w praktyce


Instrumenty terytorialne w praktyce
Rzeszów, 3 września 2021 r.
- liczba uczestników: 60 osób stacjonarnie, 150 wyświetleń na YT
- goście i prelegenci: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa podkarpackiego, Piotr Zygadło - Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Renata Calak - Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,  Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Wojciech Magnowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

XLII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
Rzeszów, 22 lipca 2021 r.

Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia miało miejsce w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas obrad XLII OZS podjęte zostały następujące uchwały:
- Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2020 r.
- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Gośćmi spotkania była Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Pan Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, którzy zaprezentowali uczestnikom założenia UCHWAŁy ANTYSMOGOWA i wsparcia mieszkańców Podkarpacia w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

Wideokonferencja poświęcona Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rzeszów, 9 lipca 2021 r., wideokonferencja

9 lipca 2021 r. odbyła się wideokonferencja poświęcona Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Fundusz skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca 2021 roku.

Projekt zaprezentowali: Pan Konrad Skomra – Dyrektor Rozwoju Regionu Podkarpackiego BGK oraz Pan Hubert Ząbek – Doradca Klienta BGK w Regionie Podkarpackim.

XLI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 

XLI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, 
Rzeszów, 26 marca 2021 r. – online. 
Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia było prowadzone w formie online na platformie Microsoft Teams.
Ze względu na brak kworum OZS odbyło się w drugim terminie.
Podczas posiedzenia podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/21 OZ PSST z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2021 r.
Uchwała Nr 2/21 OZ PSST z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2021 r.