Rzeszów, 10 lutego 2023 r.
XLV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 10 lutego 2023 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas obrad przejęto plan pracy Stowarzyszenia na 2023 r. oraz budżet PSST na 2023 r.  
W trakcie spotkania poruszono również kwestię repatriantów z byłych republik Radzieckich i zapewnienia im mieszkań przez gminy. Środki finansowe na zabezpieczenie pobytu tych osób w Polsce przeznaczane przez wojewodów są obecnie niewystarczające, dlatego wnioskowano o zwrócenie się do strony rządowej o zwiększenie finansowania.
Poruszono również problem dotyczący relacji pomiędzy samorządami a Okręgowymi Związkami Piłki Nożnej i ponoszenia przez gminy ogromnych wydatków na utrzymanie klubów.

Kolejny wniosek dotyczył   dofinansowania Domów Pomocy Społecznej przez gminy. Wójt Gminy Zbigniew Walczak zaproponował, aby zastosować zasadę obciążania kosztami za pobyt pensjonariusza w DPS-ie np. hipoteką.
Uczestnicy spotkania postulowali, aby zawnioskować do Premiera Rządu RP o nałożenie kar na PGNiG za drastyczne podnoszenie rachunków za gaz w samorządach.
Agnieszka Wyszyńska – Wójt Gminy Kuryłówka poruszyła temat budowy farm fotowoltaicznych do rozliczenia wielolicznikowego. Wystąpiła z wnioskiem o ułatwienie gminom budowę farm fotowoltaicznych oraz zastosować rozliczenie nie jednolicznikowe, ale w szerszym stopniu.
Po zakończeniu OZS swoje wystąpienia mieli przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z samorządami. Swoją ofertę zaprezentowało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
oraz PGE Obrót S.A.

Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLV Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Previous Next Play Pause

Zdjęcia: PSST