W dniach  14 – 15 grudnia 2023 r. w Arłamowie odbyła się XXX Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych.
Organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Województwo Podkarpackie.
Partnerem XXX PKST było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Gośćmi spotkania samorządowego byli m.in.: Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Anna Sowa - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele firm, którzy prezentowali swoje oferty dla jst.

Tematyka poruszana podczas Konferencji:

• Ważniejsze zagadnienia prawne z zakresu ochrony środowiska i ich zmiany istotne z punktu widzenia dobrej współpracy między samorządem a RDOŚ w Rzeszowie
• Cyberbezpieczny Samorząd – odpowiedź na wzrastającą liczbę ataków w administracji publicznej
• Stan wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
• Podsumowanie wdrażania PROW na lata 2014-2020 oraz możliwość wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach PS WPR na lata 2023-2027 i Priorytetu 8 FEP 2021-2027
• Gospodarka nieczystościami ciekłymi – sprawozdawczość do 30 kwietnia 2024 r.
• Prezentacja projektu LIFE Podkarpackie – ochrona powietrza i efektywność energetyczna
• Realizacja obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych a system kaucyjny
• Wykorzystanie trenażera strzeleckiego Smart Target w zajęciach EDB (Edukacja dla Bezpieczeństwa)
• Teleopieka, jako istotne narzędzie deinstytucjonalizacji i rozwoju polityki społecznej województwa podkarpackiego
• Obrona Totalna jako model budowania odporności na czynniki zewnętrzne
• Biodegradowalne polimery – ekologiczna alternatywa dla środowiska.

Prezentacje:

1. Ważniejsze zagadnienia prawne z zakresu ochrony środowiska i ich zmiany istotne z punktu widzenia dobrej współpracy między samorządem a RDOŚ w Rzeszowie.pdf ico
2. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich danych … naszą pasją.pdf ico
3. Stan wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.pdf ico
4. Instrumenty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez Województwo Podkarpackie – stan aktualny i perspektywy.pdf ico
5. Gospodarka nieczystościami ciekłymi – sprawozdawczość do 30 kwietnia 2024 r.pdf ico
6. Projekt Zintegrowany LIFE - SKUTECZNE WDROŻENIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO „PODKARPACKIE – ŻYJ I ODDYCHAJ”.pdf ico
7. Realizacja obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych a system kaucyjny.pdf ico
8. Wykorzystanie trenażera strzeleckiego Smart Target w zajęciach EDB (Edukacja dla Bezpieczeństwa).pdf ico
9. Teleopieka, jako istotne narzędzie deinstytucjonalizacji i rozwoju polityki społecznej województwa podkarpackiego.pdf ico
10. Obrona Totalna jako model budowania odporności na czynniki zewnętrzne.pdf ico
11. Biodegradowalne polimery – ekologiczna alternatywa dla środowiska naturalnego.pdf ico

 

Zdjęcia: PSST