Rzeszów, 24 maja 2023 r.
Prelegenci:
dr hab. Iwona Wagner – Uniwersytet Łódzki, Krzysztof Gwizdak – p.o. Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariusz Trojan – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Barbara Rajkowska – Zastępca Kierownika Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa

Prezentacje:
1.    Ochrona klimatu – jeszcze moda czy już koniecznośćpdf ico
2.    Zadania zwiększające retencję wodną, na przykładzie prac realizowanych na terenie administrowanym przez RZGW w Rzeszowiepdf ico
3.    Strategia klimatycznapdf ico
4.    Plan adaptacji do zmian klimatu – uwarunkowania prawnepdf ico
5.    Plan adaptacji do zmian klimatu Rzeszówpdf ico

 

Zdjęcia: PSST