XLIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
Rzeszów, 14 lipca 2022 r.

Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia miało miejsce w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas Obrad Dyrektor Biura PSST Marek Ćwiąkała zaprezentował sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2021 r.
W kolejnym punkcie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Marcin Kut przedstawił informację Komisji na temat wykonania budżetu za 2021 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Przewodniczący złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu PSST.
Na podstawie przedstawionych informacji obecni na XLIV delegaci jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:
• Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2021.
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Na zakończenie Sławomir Stefański Wójt Gminy Wojaszówka zwrócił się do delegatów z prośbą o promowanie akcji „Samorządowcy na ratunek życiu”. Celem akcji jest uzupełnienie deficytu krwi w okresie letnim, poprzez promocję krwiodawstwa połączoną z organizacją zbiórek poza stałymi miejscami poboru krwi.
Po zakończeniu prezentacje dla samorządów przedstawili: Maciej Kowalczyk – NORD PARTNER Sp. z o.o. oraz architekt i urbanista Ruben Bardanaszwili.

Prezentacje:

1. Optymalizacja procesu inwestycyjnego w prawie miejscowym.pdf ico

 
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIV Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST