20 - 21 czerwca 2016 r., Solina,
XXXII  Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,   
XXIV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

• XXXII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /20 czerwca 2016 r./ Podczas obrad XXXII OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności  Podkarpackiego  Stowarzyszenia  Samorządów  Terytorialnych za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Stanisław Pankiewicz złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2015 r. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2015 r. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXXII OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:

- Uchwała Nr 4/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2015 r.
- Uchwała Nr 5/16 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

• XXIV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych /20 - 21 czerwca 2016 r./
• liczba uczestników: 125 osób
• goście: Zygmunt Cholewiński – Honorowy Przewodniczący PSST, Adam Pęzioł – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalny Konserwator Przyrody, Jarosław Wysocki – Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGiK, Jerzy Borcz – Radny Województwa Podkarpackiego, Iwona Olejnik – Prezes Zarządu „Uzdrowisko Rymanów” S.A., Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Piotr Karnas – Dyrektor Departamentu PROW UMWP, Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Jerzy Jakubiec – Dyrektor PODR w Boguchwale, Janusz Błażej – Wiceprezes ZETO – Rzeszów Sp. z o.o., Barbara Błachut – Kierownik Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie, dr Leszek Poniewozik – Uniwersytet Rzeszowski, przedstawiciele instytucji i firm prezentujących swoje oferty dla podkarpackich samorządów: „Uzdrowisko Rymanów” S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie, ZETO – Rzeszów Sp. z o.o., Soneta Sp. z o.o., Kingspan Environmental Sp. z o.o., EKOFINN – POL Sp. z o.o., Polskie Radio Rzeszów S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, Res Motors Sp. z o.o.

• tematyka /m.in./:

- Prezentacja procedur środowiskowych dotyczących projektów inwestycyjnych samorządów
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle zapisów aktualizacji WPGO i KPGO
- PROW na lata 2014 – 2020 w województwie podkarpackim
- Możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
- Zagadnienia współpracy GUGiK z samorządami / m.in. program rejestru adresowego, współfinansowanie PSIP/
- Omówienie koncepcji stałego informatora o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego
- Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
- Zmiany w obsłudze ekonomiczno – administracyjnej szansą racjonalizacji kosztów. Nowoczesne podejście do realizacji wydatków na licencje, wsparcie i serwis oprogramowania dla CUW /finanse, kadry, płace/
- Inteligentny Urząd 2.0. produkty i aplikacje aktywizujące procesy decyzyjne w e-administracji i jej otoczeniu
- Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Wojaszówka – rok działalności Centrum Odnawialnej Energii
- Akcja humanitarna: Samorządowcy na ratunek życiu 2016
- Oczyszczalnie ścieków w technologii złóż tarczowych, jako alternatywa dla małych jednostek osadniczych /2-1500 RLM-ów/
- Działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na rzecz rozwoju samorządów województwa podkarpackiego
- Rymanów Zdrój podkarpacką stolicą dzieci – rola lecznictwa uzdrowiskowego w profilaktyce zdrowotnej i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży
- Pozycja Radia Rzeszów na rynku medialnym i możliwości współpracy z samorządem terytorialnym
- Samochody dla samorządów i rolników
- Odnawianie i przeróbka komunalnych osadów ściekowych jako alternatywna metoda utylizacji przy obecnym stanie prawnym
 
Prezentacje:

1. Procedury Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wobec zamierzeń inwestycyjnych samorządówpdf ico
2. Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowiepdf ico
3. PROW na lata 2014 - 2020 w województwie podkarpackimpdf ico
4. Planowane zapisy WPGO oraz Planu Inwestycyjnegopdf ico
5. Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej powiatów województwa podkarpackiegopdf ico
6. Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej powiatów - województwo podkarpackiepdf ico
7. Rejestr adresowy. Dlaczego - Każdy adres jest ważny-pdf ico
8. Nowoczesne technologie udostępniania danych przestrzennych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegopdf ico
9. Akcja humanitarna - Samorządowcy na ratunek życiu 2016pdf ico
10. Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Wojaszówka - rok działalnosci Centrum Odnawialnej Energiipdf ico
11. Chrzest Polski - fakty i mitypdf ico
12. Zalety lecznictwa uzdrowiskowegopdf ico
13. Inteligentny Urząd 2.0. Produkty i aplikacje aktywizujące procesy decyzyjne w e-administracji i jej otoczeniupdf ico
14. Zmiany w obsłudze ekonomiczno - administracyjnej szansą racjonalizacji kosztów. CUWpdf ico
15. Oczyszczalnie Ścieków w technologii złóż tarczowych jako alternatywa dla małych jednostek osadniczychpdf ico
16. Odwadnianie i przeróbka komunalnych osadów ściekowych jako alternatywna metoda utylizacji przy obecnym stanie prawnym - przegląd oferty produktowej firmy Ekofinn - Pol Sp. z o. o.pdf ico
17. Polskie Radio Rzeszów - pozycja na rynku podkarpackimpdf ico
18. Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowegopdf ico
19. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnegopdf ico

Prezentacje filmowe:

1. Res Motors - prezentacja firmy /film dostępny w Biurze PSST/

2. Oczyszczalnia BioDisc /film dostępny w Biurze PSST/

3. Spot 1a Każdy adres jest ważny /film dostępne w Biurze PSST/

4. Spot 1b Każdy adres jest ważny /film dostępny w Biurze PSST/

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Previous Next Play Pause
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Zdjęcia: PSST