Budowa lokalnego rynku energii – Współpraca biznesu z samorządami
5 kwietnia 2019 r., Polańczyk
• liczba uczestników: ok 120 osób
• goście: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP Honorowy Przewodniczący PSST , Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki, Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

• Tematyka:
- Współpraca PGE Energia Odnawialna S.A. z samorządem
- Autonomizacja energetyczna Wyspy Energetyk w Solinie
- Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w kontekście form ochrony przyrody
- Energetyka ze źródeł odnawialnych w dokumentach programowych województwa podkarpackiego za okres 2021+
Spotkanie w Polańczyku było platformą wymiany poglądów i  wizji na temat kierunków rozwoju województwa podkarpackiego w kontekście realizacji lokalnych celów OZE oraz rozwoju energetyki rozproszonej jako elementu bezpieczeństwa energetycznego regionu. Poruszono m.in. kwestię budowania synergii pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a przedsiębiorstwami.

 

Zdjęcia: PSST