XXXVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rzeszów, 26 lutego 2019 r.

We wtorek 26 lutego br. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się pierwsze po wyborach samorządowych w 2018 r. Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Najważniejszym punktem XXXVII OZS był wybór nowych władz do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Zarządu PSST został ponownie wybrany Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 

Do Zarządu PSST VI kadencji w głosowaniu tajnym wybrani zostali:

1. Paweł Baj - Burmistrz Głogowa Małopolskiego
2. Wojciech Bakun - Prezydent Miasta Przemyśla
3. Mariusz Bałaban - Wójt Gminy Besko
4. Robert Bednarz - Starosta Niżański
5. Stanisław Chęć - Starosta Sanocki
6. Tadeusz Chrzan - Starosta Jarosławski
7. Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza
8. Paweł Gardy - Wójt Gminy Zaleszany
9. Krzysztof Grad - Wójt Gminy Chmielnik
10. Ryszard Jędruch - Wójt Gminy Tryńcza
11. Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec
12. Andrzej Olesiuk - Starosta Leski
13. Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
14. Grażyna Pieniążek - Wójt Gminy Gać
15. Jacek Rożek - Wicestarosta Tarnobrzeski
16. Janusz Skotnicki - Burmistrz Tyczyna
17. Sławomir Stefański - Wójt Gminy Wojaszówka
18. Zenon Swatek - Starosta Lubaczowski
19. Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna
20. Bogdan Żybura - Starosta Strzyżowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór prezydium Zarządu PSST nastąpi na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się w najbliższym czasie.

 

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia VI kadencji w głosowaniu tajnym wybrani zostali:

 

1. Teresa Brzeżawska - Juszczak - Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
2. Albert Hawrylak - Wójt Gminy Wielkie Oczy
3. Marcin Kut - Wójt Gminy Wiśniowa
4. Tomasz Matuszewski - Burmistrz Miasta Sanoka
5. Marek Mazur - Burmistrz Baranowa Sandomierskiego

 

 

 

 

 


Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nastąpi na pierwszym posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w najbliższym czasie.
Podczas Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjęte zostały uchwały istotne dla funkcjonowania Stowarzyszenia w 2019 r.
Przyjęty został budżet Stowarzyszenia na 2019 r. oraz plan pracy zgodnie, z którym Stowarzyszenie będzie prowadziło swoją działalność.
Dokonano również zmian w Statucie Stowarzyszenia wprowadzając zapisy zgodne ze zmianami wprowadzonymi w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.
Podjęto również dyskusję nad powołaniem Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru a także ufundowania sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  W związku z obchodami 100-lecia powstania Przewodniczący Zarządu PSST wystąpił z inicjatywą, aby rozważyć możliwość ufundowania przez podkarpackie samorządy terytorialne sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który byłby widocznym znakiem budowania tradycji podkarpackiej Policji oraz więzi z regionem, „małymi ojczyznami” i społecznością Podkarpacia. Zarząd PSST pozytywnie odniósł się do tej inicjatywy. W związku z tą decyzją na OZS przedstawiony został projekt uchwały w tej sprawie powołujący Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru oraz określający sposób sfinansowania sztandaru dla podkarpackiej Policji przez członków PSST oraz pozostałe samorządy, które zechcą się włączyć w tę inicjatywę.
Przed rozpoczęciem Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia prezentowały się firmy współpracujące z samorządami i świadczące na ich rzecz usługi.

 

Zdjęcia: PSST