XXXV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, Konferencja Regionalna PSST,
27 marca 2018 r., Rzeszów,

XXXV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Obrady XXXV OZS miały miejsce w Sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło następujące uchwały:
- Uchwała Nr 1/18 w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2018 r.
- Uchwała Nr 2/18 w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2018  r.

Konferencja Regionalna PSST

• liczba uczestników: około 70 osób
• goście: Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Alicja Wosik – Kierownik polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014 – 2020 z siedzibą w Rzeszowie, Stanisław Derehajło – Dyrektor Centrum Kontaktu OSE, Agnieszka Pastuszczak – Naczelnik wydziału ocen oddziaływania na środowisko RDOŚ w Rzeszowie, Izabela Kania – Naczelnik wydziału zapobiegania i naprawy szkód w środowisku RDOŚ w Rzeszowie, Łukasz Lis – Rzecznik prasowy RDOŚ w Rzeszowie
• uczestnicy: przedstawiciele podkarpackich samorządów oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych podkarpackich samorządów
•  tematyka:
- Możliwości pozyskania środków na realizację przedsięwzięć samorządów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ – UKRAINA
- Zmiany w przepisach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko od stycznia 2018 r.
- Formy Ochrony przyrody przypisane do kompetencji gmin
- Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – rola operatora, gminy i szkoły, czyli jak najlepiej wykorzystać tę szansę?

Prezentacje:

1. Możliwości pozyskania środków na realizację przedsięwzięć samorządów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020pdf ico
2. Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachpdf ico
3. Źródła informacji o stanie środowiskapdf ico
4. Formy ochrony przyrody w kompetencjach rad gmin w 2018 r.pdf ico
5. Role gminy, szkoły i operatora - czyli jak najlepiej wykorzystać tę szansępdf ico

 

Zdjęcia: PSST