3 - 4 czerwca 2004 r. - Solina

  • VI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
  • liczba uczestników - ok. 110 osób
  • goście: Stanisław Długosz - Wicewojewoda Podkarpacki, Wojciech Pomajda - Prezes ARiMR, Julian Ozimek - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Artur Gluziński - Departament Pożytku Publicznego w MGPiPS, Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Lesław Budzisz - Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Bogusław Płodzień - Wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, dyrektorzy departamentów: Rozwoju Regionalnego, Funduszy Strukturalnych, Rolnictwa i Środowiska oraz Promocji Regionalnej i Sportu UMWP

[>>UCHWAŁY<<] (11.07.2004 )
[>>STANOWISKA<<] (11.07.2004 )

 

 zdjęcia: Magdalena Kłak