30 - 31 marca 2005 r. - Solina

  • VIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
  • goście: Mirosława Lewińska - dyrektor ekonomiczny Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, dr Edward Malisiewicz - dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Andreas Turk i Sylwester D. Andrzejak (Styria - Austria), Aleksander Puła - dyrektor Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Lublinie, Robert Kuraszkiewicz - zastepca dyrektora OR ARiMR w Rzeszowie, Artur Gluziński - przedstawiciel Ministerstwa Polityki Społecznej, Tadeusz Wiecek - prezes wydawnictwa "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o., Anna Bilo - przedstawicielka Centrum Obsługi Inwestora w Rzeszowie
  • tematyka - konkurs "Podkarpacka Nagroda Samorządowa" , XV-lecie odrodzonego samorządu w Polsce, szanse i zagrożenia wynikające z opracowywanego Planu Rozwoju Polski na lata 2007 - 2013 , rozwój miejscowości turystycznych, wsparcie dla inwestycji ze środków UE, Kontraktu Wojewódzkiego i Programu INTERREG III A, dofinansowanie inwestycji kredytami pomostowymi lub obligacjami, stypendia socjalne dla uczniów i młodzieży jako zadanie własne gminy, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, informacja o konkursie dla inwestorów "Grunt na medal"

[>>Stanowisko<<]