28 listopada 2003 r. - Tyczyn

  • Seminarium na temat dochodów jst oraz zagospodarowania przestrzennego gmin.
  • liczba uczestników - ok. 100 osób,
  • goście: Władysław Woźniak - Architekt Wojewódzki, Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego PUW, Alicja Strojny - Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Maria Niemiec - Skarbnik Województwa Podkarpackiego,
  • tematyka - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.