26 kwietnia 2006 r. - Rzeszów

  • Konferencja Regionalna PSST
  • liczba uczestników - ok. 90 osób
  • goście: Robert Godek - I Wicewojewoda Podkarpacki, Artur Gluziński - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Stącel - Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Romuald Lipczyński - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego PUW, Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Wydziału Poltyki Społecznej PUW, Władysław Kowal - Dyrektor GDDKiA o/Rzeszów, Jerzy Rodzeń - Departament Rozwoju Regionalnego UMWP w Rzeszowie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Ryszard Ladziński - Dyrektor Obszaru Sprzedaży do Klienta Indywidualnego TP S.A., przedstawiciele samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego, dyrektorzy departamentów UMWP
  • tematyka - projekt RPO dla Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013, akty wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpraca Wojewody z samorządem terytorialnym - zamierzenia na 2006r., apel o zatrudnienie niektórych kategorii skazanych

 

zdjęcia: Magdalena Kłak