XIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, XII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

15 - 16 lutego 2007 r. - Hotel "Gromada" w Przemyślu

 • XIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, XII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

Konferencja Regionalna PSST

11 - 12 października 2006 r. - Arłamów

 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników - ok. 100 osób
 • goście: Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Robert Jaworski - Dyrektor Generalny Siemens Sp. z o.o. Regionu Południe w Katowicach
 • tematyka - podsumowanie mijającej kadencji podkarpackich samorządów, Siemens dla samorządów

XI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

8 - 9 czerwca 2006 r. - Solina

 • XI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 • liczba uczestników - ok. 110 osób
 • goście: Robert Godek - I Wicewojewoda Podkarpacki, Kazimierz Nycz -Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Ryszard Ladziński - Dyrektor Obszaru Sprzedaży do Klienta Indywidualnego TP S.A., Mirosław Ruszała - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego "Wisłok", przedstawiciele sponsorów, samorządy terytorialne z województwa podkarpackiego

III Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

24 maja 2006 r. - Trzciana

  • III Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
  • liczba uczestników - 90
  • goście: dr Wojciech Furman - Uniwersytet Rzeszowski, dr Andrzej Jagusztyn - Uniwersytet Rzeszowski, Marian Duda - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury UMWP

Konferencja Regionalna PSST

26 kwietnia 2006 r. - Rzeszów

 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników - ok. 90 osób
 • goście: Robert Godek - I Wicewojewoda Podkarpacki, Artur Gluziński - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Stącel - Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Romuald Lipczyński - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego PUW, Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Wydziału Poltyki Społecznej PUW, Władysław Kowal - Dyrektor GDDKiA o/Rzeszów, Jerzy Rodzeń - Departament Rozwoju Regionalnego UMWP w Rzeszowie, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie,